Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

Proiecte de investiții pentru activități de producție

POC 4.1.1.- Investiții în activități productive

PR CENTRU - 1.4.1. Investitii tehnologice in IMM-uri​

PR Nord Est - Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor - Apel 1

PR VEST - Apel 1 productie - Sprijin pentru microintreprinderi

PR Vest Apel 2 servicii – Sprijin pentru microintreprinderi

PR Sud Vest Oltenia – Imbunatatirea competitivitatii si a inovarii in IMM-uri

PR Nord Vest – 131A. Investitii productive pentru microintreprinderile din Regiunea Nord-Vest

PR Nord Vest – 131B. Cresterea competitivitatii IMM-urilor

PR Nord Vest – 131C. Cresterea competitivitatii IMM-urilor din domeniile robotica si nanotehnologii

PR Nord Vest – 131D. Cresterea competitivitatii IMM-urilor din domeniile turism si sanatate

PR Sud Muntenia – Intensificarea cresterii durabile si a competitivitatii microintreprinderilor, intreprinderilor mici si intreprinderilor mijlocii

PR Sud Muntenia – Intensificarea cresterii durabile si a competitivitatii microintreprinderilor si intreprinderilor mici

Tranzitie justa – Investitii pentru dezvoltarea IMM care sprijina cresterea durabila si crearea de locuri de munca

Tranzitie justa – Investitii pentru dezvoltarea IMM care sprijina cresterea durabila si crearea de locuri de munca

Start Up Nation