Cluj-Napoca

Strada Colinei nr. 20 Bl C, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

START 2016 - Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare

Termen lansare: 20 iulie 2016

VALOARE FINANTARE

0-200.000 euro

INTENSITATE FINANTARE
90%
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Toate codurile de CAEN sunt eligibile cu exceptia:

  • intermedieri financiare si asigurari: – 641 – Intermediere monetara- 642 – Activitati ale holdingurilor- 643 – Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare- 649 – Alte activitati de intermedieri financiare,exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii- 651 – Activitati de asigurari- 652 – Activitati de reasigurare- 653 – Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)- 661 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii – 662 – Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii- 663 – Activitati de administrare a fondurilor
  • tranzactii imobiliare:- 681 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii- 682 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate- 683 – Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract 
  • 6910 – Activitati juridice
  • 920 – Activitati de jocuri de noroc si pariuri productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope: – 110 – Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate)- 1200 – Fabricarea produselor din tutun- 2540 – Fabricarea armamentului si munitiei – 2051 – Fabricarea explozivilor – 4635 – Comert cu ridicata al produselor din tutun- 4725 – Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate – 4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:
  • a) activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:- 031 – Pescuitul- 032 – Acvacultura
  • b) activitati legate de productia primara a produselor agricole asa cum sunt enumerate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene:- 011 – Cultivarea plantelor nepermanente – 012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente – 013 – Cultivarea plantelor pentru inmultire – 014 – Cresterea animalelor – 015 – Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) – 016 – Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare – 017 – Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii – 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor;- 1011 Prelucrarea si conservarea carnii, dar numai prelucrarea organelor si maruntaielor de animale precum si productia de lana trasa, productia de piei brute si piei prelucrate provenite de la abatoare, inclusiv obtinerea lanii de oaie; – 1083 Prelucrarea ceaiului si a cafelei; – 1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor; – 1061 Fabricarea produselor de morarit; – 1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon; – 1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor; – 1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare;- 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor; – 1081 Fabricarea zaharului;- 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor;- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume;- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.;- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma;- 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie;
  • De asemenea, urmatoarele coduri nu sunt eligibile: – 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile;- 1106 Fabricarea maltului; – 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana, din care se exclude pluta naturala;- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite din care se exclude activitatea de fabricare aarticolelor din pluta;- 1610 Taierea si rindeluirea lemnului; 
  • c) activitati de procesare si marketing ale produselor agricole listate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in urmatoarele cazuri:cand cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip cumparate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi; cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producatorilor primari (fermieri);
  • d) activitati legate de export catre state terte sau state membre, si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  • e) ajutoarele destinate utilizarii produselor nationale in detrimentul celor importate;d) ajutoarele destinate agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1.407/2002privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui (CAEN Rev.2) – 051 – Extractia carbunelui superior- 052 – Extractia carbunelui inferior- 061 – Extractia petrolului brut- 062 – Extractia gazelor naturale- 0721 – Extractia minereurilor de uraniu si toriu- 0892 – Extractia turbei- 091 – Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale- 099 – Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor;
  • f) ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa contra cost.
CHELTUIELI ELIGIBILE
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru -inclusiv software-ul aferent , (cu exceptia: jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard,instrumente si automate muzicale);
 • Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Mijloace de transport marfa (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare) sau microbus transport persoane, in stricta legatura cu activitatea/activitatile pe care s-a accesat programul;
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare (francize ), etichetare ecologica, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
 • Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.);
 • Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica şi 3.3sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform H.G.nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/ administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv;
 • Promovarea on-line a activitatilor societatii comerciale, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor desfasurate de societate, pe suport hartie si pe suport electronic;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (nu mai mult de 5% din valoarea eligibila/decontata a proiectului) . La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuiele de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa70.
CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

Atentie!
 • Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, inregistrate sa-si desfasoare activitatea in Romania, avand ca activitate principala si autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70;
 • Furnizorii de servicii de consultanta nu pot avea si calitatea de aplicanti in cadrul prezentului Program;
 • Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie bunurile achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 3 ani, si sa cesioneze toate drepturile pe care le va dobandi in temeiul asigurarii catre acestea;
 • Decontarea se face intr-o singura transa pentru toate activitatile;
 • Nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 euro.
SUNT INTERESAT DE Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank