Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PR Nord Est - Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor - Apel 1

VALOARE FINANTARE

Valoare minima : 50.000 euro

Valoare maxima : 200.000 euro

INTENSITATE FINANTARE
90%

BENEFICIARI ELIGIBILI

Microintreprinderile cu sediul social  in Regiunea Nord-Est, in mediul urban inslusiv sate apartinatoare.


CHELTUIELI ELIGIBILE

Servicii

 • Cheltuieli efectuate in cadrul activitatii de marketing si branding;

Lucrari

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 • Constructii si instalatii;
 • Cheltuieli montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale;
 • Cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj;
 • Cheltuieli cu organizarea de santier;

Echipamente / Dotări/ Active corporale

 • Cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări);
 • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie;
 • Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale;
 • Cheltuieli indirecte;
CRITERII DE SELECTIE
Atentie!

 •  apelul de proiecte este competitiv, cu termen de depunere 2 luni;
 •  apelul se deschide în 30 de zile de la lansare (publicarea Ghidului);
 • pentru proiectele depuse în prima lună se stabilește un prag de calitate de 85 de puncte în vederea contractării;
 • nu sunt admise pentru contractare proiectele care nu întrunesc 50 de puncte ( prag minim)  în etapa de evaluare tehnică și financiară;
 • depunerea nu va fi oprită pe parcursul celor două luni;
 • în situațiile de punctaj egal pentru aceeași ultima poziție din lista proiectelor finanțabile departajarea proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii în ordinea enumerării lor:

1.      valoarea raportului dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (exprimată la nivel de 4 zecimale);

2.      valoarea ratei de solvabilitate generală (exprimată la nivel de 4 zecimale);

3.      ordinea depunerii cererilor de finanțare;

SUNT INTERESAT DE Programul pentru INVESTITII IN MODERNIZAREA MICROINTREPRINDERILOR

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank