Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PR CENTRU - 1.4.1. Investitii tehnologice in IMM-uri

VALOARE FINANTARE

Valoare minima : 250.000 euro

Valoare maxima: 1.500.000 euro

INTENSITATE FINANTARE

50% – 70% in functie de judet dar si de categoria de IMM

BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Societatile constituite care se incadreaza in categoria microintreprinderilor din mediul urban sau intreprinderilor mici si mijlocii din mediul urbal si rural.
 • In urma etapei de evaluare tehnico-financiara proiectul trebuie sa obtina un scor de cel putin 50 puncte.

 • Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de pentru aceleași tip de activități (cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații) realizate asupra aceleiași infrastructuri /aceluiași segment/element de infrastructura şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau are cel puțin 3 salariați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.

 • La data lansării apelului de proiecte, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiție, înscris(e) ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta/acestea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit brut sau profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau în anul 2019.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

 • Amenajarea terenului
 • Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
 • Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

 • Studii
 • Obținere avize, acorduri, autorizații
 • Proiectare si inginerie
 • Consultanta
 • Asistenta tehnica

Cheltuieli pentru investitia de baza

 • Lucrari de constructii si instalatii
 • Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
 • Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
 • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale fără montaj, dotări)
 • Active necorporale

Alte cheltuieli aferente proiectelor cu lucrari

 • Organizare de santier
 • Comisioane, cote si taxe
 • Cheltuieli diverse si neprevazut

Cheltuieli de informare si publicitate

Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern

Cheltuieli de instruire și cooperare teritorială

 

CRITERII DE SELECTIE
Atentie!

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PR Centru pentru investiții în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate:
să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare);
să nu realizeze o modificare asupra calității dreptului său asupra imobilului, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.

SUNT INTERESAT DE POC 1.4.1 -INVESTITII TEHNOLOGICE IN IMM-URI

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank