Cluj-Napoca

Strada Colinei nr. 20 Bl C, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

POC 1.2.1 - Sectiunea C - Proiecte CDI pentru Spin-off-uri si Start-up-uri inovatoare

Termen lansare: 27 iunie 2015

VALOARE FINANTARE

0-200.000 euro

INTENSITATE FINANTARE
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. 
  Activitatea de CD poate sa nu existe in obiectul de activitate al intreprinderii.

  • * Spin-off-uri: firme recent infiintate/ care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat recent obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii publice de cercetare sau al unei universitati. 
  • * Start-up-uri; microintreprinderi sau intreprinderi mici, cu personalitate juridica, infiintate in conformitate cu legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului si are maximum 20 de angajati.

   Intensitatea finantarii: Start-up si spin-off : 90%
CHELTUIELI ELIGIBILE
 • a) activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)
 • In cadrul activitatilor (serviciului)de cercetare industriala se pot efectua de exemplu urmatoarele activitati: elaborarea, realizarea,experimentarea modelului sau solutiei noi pentru produs/metoda/ sistem/tehnologie/ serviciu, etc ;
 • In cadrul activitatilor de dezvoltare experimentala saua serviciului de dezvoltare experimental se pot efectua de exemplu urmatoarele activitati: proiectarea, realizarea, testarea/ experimentarea, certificarea prototipului, instalatiei pilot,serviciului etc (bazate pe modelul sau solutia obtinuta in activitatea de cercetare industriala).
 •  
 • b) achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)
 • Cercetare industriala = exemplu de activitati: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau solutiei noi pentru produs/ metoda/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc.
 • Dezvoltare experimentala= exemplu de activitati: proiectarea, realizarea, testarea/experimentarea, certificarea prototipului, instalatiei pilot, serviciului etc (bazate pe modelul sau solutia obtinuta in activitatea de cercetare industriala)

  c) achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: management; asistenta tehnologica; transfer tehnologic; instruire; achiziţia, protecţia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea standardelor;

  d) achizitia de servicii suport pentru inovare referitoarela: incercări si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata;

  e) activitati pentru introducere in productie;

  f) activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare dezvoltare si activitati de introducere in productie si realizare produs/proces/ tehnologie/ serviciu).

  g) activitati de informare si publicitate privind proiectul.

  h) activitati pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-urilor

CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

Atentie!
 • criterii de selectie: ierarhizare pe baza de punctaj;
 • sunt premise si cheltuieli generale de administratie;
 • activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii/ know-how/ brevetului/ licentei sau altui drept de proprietate industriala;
 • cheltuieli cu achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare-inovare.
SUNT INTERESAT DE POC 1.2.1 - Sectiunea C - Proiecte CDI pentru Spin-off-uri si Start-up-uri inovatoare

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank