Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

Serviciile noastre

Îndrumare gratuită înainte de semnarea contractului de servicii
Identificarea oportunităților de finanțare


Alegerea formei optime de colaborare


Monitorizarea oportunitatilor de finantare


Consultanță în obținerea de finanțări nerambursabile

Elaborarea cererilor de finanțare


Elaborarea studiilor de pre-fezabilitate și studiilor de piață

Analiza financiara, analiza costbeneficiu

Managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Consultanță în domeniul achizițiilor publice sau private
Fă o programare

Doriți să întemeiati o nouă afacere sau să dezvoltati o afacere existentă ?

Specialiștii noștri în conultanță financiară vă pot ajuta.

Procesul de consultanta

Pașii solicitantului în obținerea finanțărilor nerambursabile

În media s-au răspândit o multitudine de informaţii eronate şi idei preconcepute legate de finanţările nerambursabile. Aceste idei au fost atât de mediatizate şi răspândite încât s-au întipărit în mintea oamenilor, iar la momentul actual limita dintre informaţia reală şi cea eronată nu mai e clar delimitată. Adevărul este, momentan, undeva la mijloc, iar rolul nostru este de a ne apropia cât mai mult de adevăr. Oamenii trebuie să înţeleagă clar ce implicaţii financiare şi de alte resurse sunt generate de accesarea finanţărilor nerambursabile.

Generare proiect

Elaborare proiect

Înregistrare proiect

Evaluare proiect

Contractare proiect

Implementare proiect

REALIZAREA INVESTIȚIEI PRIN FINANTĂRI NERAMBURSABILE

Avantajele şi dezavantajele finanțărilor nerambursabile

Cu toate că implică resurse de timp şi bani din partea solicitantului, finanţările nerambursabile reprezintă cel mai ieftin capital posibil, deoarece accelerează realizarea investiţiilor şi cresc rentabilitatea investiţiei.

Avantaje

Dezavantaje

SERVICII DE CONSULTANTA FONDURI EUROPENE – DETALII
Îndrumare gratuită înainte de semnarea contractului de servicii

Oferim o primă consultanță gratuită înainte de semnarea unui contract cu scopul identificării oportunităților de finanțare partenerilor noștri în funcție de domeniul de interes, posibilitățile realiste și gradul de eligibilitate

Identificarea oportunităților de finanțare

Pe durata contractului, oferim servicii de monitorizare a oportunităților de finanțare nerambursabilă personalizate în funcție de
necesitățile, posibilitățile și specificul firmei.

Alegerea formei optime de colaborare

În funcție de cerințele și necesitățile partenerului,oferim pachete de servicii diferențiate în funcție de durata colaborării și/sau complexitatea și valoarea proiectelor identificate
Monitorizarea oportunitatilor de finantare

Pe durata contractului, oferim servicii de monitorizare a oportunităților de finanțare nerambursabilă personalizate în funcție de necesitățile, posibilitățile și specificul firmei.

Consultanță în obținerea de finanțări nerambursabile

Oferim servicii de consultanță pentru accesarea de finanțări nerambursabile de la bugetul de stat, bugetul UE sau din alte surse.
Serviciile noastre sunt complexe și constau în consultanță acordată pentru pregătirea și evaluarea eligibilității solicitantului,
evaluarea punctajului și a șanselor proiectului viitor, colectarea de informații și documente necesare pentru pregătirea dosarului
aferent cererii de finanțare, elaborarea cererii de finanțare și a documentației tehnico-financiare aferente, depunerea dosarului
cererii de finanțare. Pe toată perioada evaluării proiectului, oferim consultanță specializată și asistență pentru rezolvarea
evenimentelor neprevăzute și realizarea eventualelor modificări/ clarificări de documente la solicitarea instituțiilor abilitate. Oferim
consultanță și asistență la semnarea contractului de finanțare.

Elaborarea cererilor de finanțare

În funcție de forma de colaborare aleasă elaborăm un anumit număr de cereri de finanțare. Specialiștii noștri se ocupă de elaborarea cererilor de finanțare și a anexelor aferente: planuri de afaceri, studii de fezabilitate, memorii justificative, alte anexe necesare documentației, precum și de depunerea proiectelelor la instituțiile abilitate.m pachete de servicii diferențiate în funcție de durata colaborării și/sau complexitatea și valoarea proiectelor identificate.

Elaborarea studiilor de pre-fezabilitate și studiilor de piață

Oferim servicii de elaborare a studiilor de pre-fezabilitate și studiilor de piață necesare solicitanților care evaluează posibilitatea
intrării pe noi piețe sau dezvoltării de activități sau produse noi

Analiza financiara, analiza cost-beneficiu

Echipa noastră de specialiși realizează în funcție de specificul fiecărei linii de finanțare previziuni economice, analize financiare
sau analiza cost-beneficiu pe un anumit orizont de timp pornind de la datele financiare sau informațiile furnizate de beneficiari.

Managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Implementarea sau managementul proiectelor câștigătoare este o activitate foarte importantă, reprezentând activitatea de a
duce la bun sfârșit proiectul prin obținerea finanțării.
În funcție de forma de colaborare aleasă de parteneri, specialiștii noștri acordă asistență tehnică pe perioada implementării
proiectului:
– Asistenţă la semnarea contractului de finanţare;
– Consultanță privind publicitatea proiectului în conformitate cu normele impuse de legislația in domeniu
– Elaborarea calendarului proiectului;
– Elaborarea dosarelor de achiziţii;
– Întocmirea documentaţiei de atribuire;
– Consultanţă în şedinţele de deschidere și evaluare;
– Consultanţă în soluţionarea contestaţiilor;
– Întocmirea documentelor specifice către Autoritatea de Management;
– Realizarea dosarelor de rambursare a sumelor nerambursabiile pentru recuperarea cheltuielilor eligibile;
– Realizarea dosarelor de plăți
– Realizarea rapoartelor pe durata implementării.

Consultanță în domeniul achizițiilor publice sau private

Oferim, pe perioada de implementare a proiectelor, consultanță pentru realizarea procedurilor de achiziții:
– Elaborarea caietelor de sarcini pentru achizițiile publice
– Elaborarea calendarelor de achiziții
– Asistență în publicarea anuțurilor pentru achizițiile publice pe diverse platforme
– Consultanță în pregatirea cererilor de oferta pentru achizițiile private
– Consultanță în evaluarea ofertelor
– Consultanță la semnarea contractelor de furnizare, lucrări sau prestări servicii.