Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PR Nord Vest - 131B. Cresterea competitivitatii IMM-urilor din regiunea NV

VALOARE FINANTARE
 • Valoarea minima 200.000 euro
 • Valoarea maxima 1.500.000 euro
INTENSITATE FINANTARE

50% – 70% in functie de categoria IMM si de judet

BENEFICIARI ELIGIBILI

Grup tinta:

 • Societatile constituite care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (inclusiv sate apartinatoare de orase si municipii) si din mediul rural din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Localizare:

 • Regiunea Nord Vest in mediul urban si mediul rural.
CHELTUIELI ELIGIBILE

Lucrari

 • Amenajarea terenului
 • Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
 • Cheltuieli pentru relocarea/protectia unitatilor, si asigurarea acestora
 • Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
 • Lucrari de constructii si instalatii aferente organizatii de santier

Servicii

 • Studii de teren
 • Raport privind impactul asupra mediului
 • Alte studii de specialitate
 • Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
 • Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
 • Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
 • Asistenta tehnica din partea proiectantului
 • Dirigentie de santier/supervizare
 • Cheltuieli pentru informare si publicitate

 

Echipamente/Dotari/Active Corporale/ Active necorporale

 • Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport: cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, echipamente informatice etc. Achizitionarea unor instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie, etc.
 • Dotari : mijloace de aparare impotriva incendiilor, dotari de uz gospodaresc, dotari privind protectia muncii, etc.
 • Active encorporale: drepturi referitoare la brevete, licente, know-how sau alte drepturi, etc

Taxe

 • Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
 • Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
 • Cota aferenta Casei Sociale a constructorilor – CSC
CRITERII DE SELECTIE

Pentru lista domeniilor de activitate eligibile accesati                                                                                                                                               Lista coduri CAEN

Atentie!
SUNT INTERESAT de programul pentru cresterea competitivitatii imm-urilor din regiunea nv

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank