Cluj-Napoca

Strada Colinei nr. 20 Bl C, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

Start Up Nation 2018 - Start Up Nation Romania 2018

Lansare estimativa: 02 mai 2018

VALOARE FINANTARE

0-200.000 euro

INTENSITATE FINANTARE
100%
BENEFICIARI ELIGIBILI

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile inclusiv TVA (TVA e cheltuiala ce se poate deduce prin proiect DOAR pentru societatile neplatitoare de TVA) aferente achizitionării de corporale și/sau necorporale:
– Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare
– Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale
– Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea planului de afaceri;
– Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele de amortizare 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale
– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
– Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii
– Cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Decontarea se face într-o singură tranșă pentru valoarea chiriei aferente de la momentul semnării contractului pînă la momentul depunerii cererii de plată;
– Cheltuieli salariale pe durata implementarii proiectului;
– Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, în limita maximă a 10000 lei
– Achiziționarea de active necorporale referitoare la software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
– Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult e 8000 lei) – această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare)

CHELTUIELI ELIGIBILE

A. Domeniul de activitate
Producţie – 40 puncte
Programare IT – cod CAEN 6201 – 40 puncte
Industrii creative – 35 puncte
Servicii – 30 puncte
Comerț şi alte activităţi – 25 puncte

B. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul întreprinderii:
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de munca permanent (cu norma intreaga) creat in plus fata de cel obligatoriu – 20 puncte

C. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane devaforizate*/absolvenți începând cu anul 2014
Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de Persoane devaforizate*/absolvenți începând cu anul 2012/ someri – 25 puncte
Cel puțin 1 loc de muncă ocupat de Persoane devaforizate*/absolvenți începând cu anul 2012/ someri – 20 puncte
*definita confotm HG nr. 799/2014

D. Criterii aferent investitie
Echipamente tehnologice si software-uri necesare desfasurarii activitatii in pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri – 10 puncte
Caracterul inovativ al investitiei – 5 puncte

Cheltuieli neeligibile:
  • Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii contractului de finanţare, nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor reprezentând consultanța pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.
  • Bunuri second-hand/achizitionate in leasing
  • TVA
CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

SUNT INTERESAT DE Start Up Nation 2018 - Start Up Nation Romania 2018

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank