Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PR SUD Vest Oltenia - Imbunatatirea competitivitatii si a inovarii in IMM-uri

VALOARE FINANTARE
  • Valoarea minima 200.000 euro
  • Valoarea maxima 1.500.000 euro
INTENSITATE FINANTARE
  • 80% pentru intreprinderi mici
  • 70% pentru intreprinderi mijlocii

 

BENEFICIARI ELIGIBILI

Grup tinta

  • IMM-uri

Localizare

  • Sediul social în mediul rural și din mediul urban din Regiunea Sud-Vest Oltenia cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022.
CHELTUIELI ELIGIBILE
  • Lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc;
  • Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a maximum 15% din valoarea eligibilă a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
  • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
CRITERII DE SELECTIE
Atentie!
SUNT INTERESAT DE PROGRAMUL PENTRU IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII SI A INOVARII IN imm-URI

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank