Delegaţia Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, din care a făcut parte doamna Andreea Anamaria Naggar, secretar de stat, domnul Bogdan Păşcuţ, secretar de stat, dna Alina Costachescu, director general AM PTJ, s-a întâlnit marți, 5 septembrie 2023, la Craiova, cu reprezentanţii grupului pentru tranziție justă din județul Dolj condus de Președintele Consiliului Judeţean domnul Vasile Dorin Cosmin şi domnul Neaţu-Breciugă Mihail Adrian Vicepreşedinte al CJ Dolj . Întâlnirea a fost ultima din seria continuă de reuniuni teritoriale desfăşurată de delegația MIPE în luna august 2023 în cele 6 judeţe ale României cu prevăzute în PTJ 2021-2027.

Conform comunicatului oficial, întâlnirea de lucru tehnică a avut ca principal subiect de dezbatere oportunitățile de finanțare sprijinite prin Programul Tranziție Justă, care la nivelul Judeţului Dolj se ridică la valoarea de 412 milioane Euro, reprezentând investiţii în dezvoltarea economică a judeţului.

„Comunicarea permanentă cu partenerii din teritoriu este de importanţă strategică pentru noi. De aceea, efectuăm aceste vizite în teritoriu şi vom reveni în luna octombrie la Craiova pentru a continua discuţiile tehnice cu privire la ghidurile PTJ aflate în consultare. În acest context, activitatea grupului teritorial pentru tranziţie justă este esenţială în implementarea cu succes a PTJ“, a declarat doamna Secretar de Stat Andreea Anamaria Naggar, coordonatoarea AM PTJ.

Tranziția către o economie neutră climatic reprezintă o provocare majoră pentru locuitorii și economia județului Dolj, în special prin impactul procesului de restructurare a CE Oltenia. Acestui factor i se adaugă prezența semnificativă în economia locală a unor activități industriale mari consumatoare de energie, precum producția de automobile, de material plastic primar sau de utilaje pentru industria metalurgică și minieră, care vor necesita transformări de anvergură pentru integrarea într-o economie cu nivel scăzut de emisii de carbon.

În perioada 2021 – 2027, conform strategiei județului Dolj, conceptul de dezvoltare vizează îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului și prin buna guvernanță la nivelul instituțiilor publice din județul Dolj.

PTJ va finanţa acţiuni pentru încurajarea dezvoltării mediului antreprenorial, ce este considerată esențială pentru asigurarea condițiilor necesare menținerii tendinței de creștere economică și generare de locuri de muncă durabile, cu salarii decente, precum şi sprijinirea diversificării domeniilor active la nivelul județului Dolj. Printre acestea se numără domenii a căror dezvoltare este încă într-un stadiu emergent, dar cu potențial real de dezvoltare, precum turismul, informațiile și comunicațiile, construcția de mașini cu industria orizontală aferentă sau industriile verzi, în contextul tranziției juste, în paralel cu sprijinirea modernizării și profesionalizării sectorului agricol.

Programul Tranziţie Justă va finanţa de asemenea măsuri pentru ocuparea locurilor de muncă în economiile afectate de tranziție și accesul la programe de calificare / recalificare, perfecționare și specializare de calitate.

Potrivit comunicatului, discuţiile s-au axat pe principalele modificări ale criteriilor de eligibilitate și evaluare tehnico-financiară propuse în cadrul Ghidului solicitantului privind investițiile productive în IMM-uri și crearea de noi locuri de muncă, finanţat din PTJ.  A fost subliniată necesitatea reflectării specificului local în acord cu domeniile prioritare, cu cel mai ridicat potențial de transformare economică la nivelul județului Dolj.

Atragerea investitorilor străini în judeţul Dolj reprezintă o prioritate nu doar pentru autorităţile locale dar şi pentru AM PTJ ce va sprijini partenerii din judeţul Dolj la aplicarea unei strategii viabile în acest sens.

Promovarea de către AM PTJ, membrii grupului de tranziție justă și ADR Sud Vest Oltenia a oportunităților de finanțare din cei trei piloni ai Fondului de Tranziție Justă reprezintă un scop comun cu beneficii atât la nivel local cât şi la nivel regional.

În cadrul reuniunii de la Craiova a fost prezentat calendarul lansării apelurilor de proiecte în cadrul PTJ 2021-2027, cu alocările financiare indicative în corelare cu necesarul de finanțare estimat la nivel local, precum și cu gradul de maturitate a proiectelor. A fost evidenţiat că fiecare viitor proiect finanţat din Programul Tranziţie Justă va multiplica beneficiile în comunităţile locale din zonele precum şi faptul că măsurile promovate de PTJ sunt integrate, valorificând dimensiunea economico-productivă a IMM-urilor pentru maximizarea potențialului de creare de locuri de muncă durabile, într-un context teritorial mai restrâns, puternic afectat de procesul de tranziție la neutralitatea climatică.

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *