Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat joi, 21 septembrie 2023, un corrigendum la Ghidul solicitantului – condiții specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații“ – Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“.

Descarcă documentele

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *