Servicii

Monitorizare

Elaborarea cererilorde finanțare
 Monitorizare
Prin acest serviciu oferim partenerilor noștri urmărirea personalizată al oportunităților de finanțare eligibile partenerilor. Urmărim liniile de finanțare corespunzătoare oricăror posibilități de investiție ale partenerilor noștri, iar recomandările noastre sunt relevate, referindu-se strict la domeniul de interes.

Serviciul de monitorizare cuprinde:
- urmărirea personalizată a proiectelorde finanțare eligibile;
- consultanță gratuită privind generareaunui proiect, cu șanse reale de câștig, ținând cont de obiectiveleinvestiționale ale partenerilor;
- supervizare și consultanță pe perioada derulării proiectului.


Elaborarea cererilor de finanțare
Elaborarea cererii de finanțare poate fi, în funcție de tipul proiectului, o activitate deosebit de complexă care include:
- verificarea eligibilității solicitantului
- verificarea eligibilității investițiilor dorite
- întocmirea cererii de finanțare și a documentației complete necesare unui proiect de success
- evaluarea economico-financiară;ü întocmirea planului de afaceri
- studii de fezabilitate
- proiecte tehnice
- analiza cost-beneficiu
- prognoza financiară
- planificarea investiției
- anexe necesare întocmirii documentației
- elaborare și completare documente de finanțare
- depunerea proiectului la instituțiile abilitate
- asistență pe perioada evaluării proiectului


Implementarea proiectelor nerambursabile/ Management de proiect
- asistenţă la semnarea contractului de finanţare
- elaborarea dosarelor de achiziţii
- consultanță privind publicitatea proiectului în conformitate cu normele impuse de legislația in domeniu
- elaborarea calendarului proiectului
- întocmirea documentaţiei de atribuire
- consultanţă în şedinţele de deschidere și evaluare
- consultanţă în soluţionarea contestaţiilor
- întocmirea documentelor specifice către Autoritatea de Management
- realizarea dosarelor de rambursare a sumelor nerambursabiile pentru recuperarea cheltuielilor eligibile
- realizarea dosarelor de plăți
- realizarea rapoartelor pe durata implementării.


Servicii complementare
- elaborarea studiilor de fezabilitate de specialitate
- întocmirea planurilor de afaceri start-up
- organizarea achizițiilor publice
- propunerea parteneriatelor pentru investiții

- studii tehnice de specialitate

Prețuri și comisioane de succes

 SERVICII  CONTRACT UNIC
 ABONAMENT 1 AN
 ABONAMENT 2 ANI
Monitorizare oportunități de finanțare    -  8  16
Cosultanță la sediul partenerului      
Generare de proiecte      
Intocmire cereri de finantare si documente aferente
 una nelimitat nelimitat
Garanția administrativă/forma proiectului
     
Garanția privind investiția  -  -  
Garanția de succes  -  -  
Consultanță pe perioada implementării proiectului 800 euro/proiect*
800 euro/proiect*
 
Valoare contract
 1000 euro
1800 euro
2400 euro
 
Preturile nu includ TVA.     
   * Servicii de implementare pentru proiecte elaborate de ABS Consulting.
     


Valoare finanțări
0-150.000 Lei
< 900.000 Lei
< 2.000.000 Lei
< 5.000.000 Lei
 >5.000.000 Lei
Comision de succes
 6.5%  6%  5.5%  4.5%  3.5%