Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

Programul ELECTRIC UP

Termen lansare: necunoscut

VALOARE FINANTARE

Maxim 100.000 euro/beneficiar

INTENSITATE FINANTARE

100% din costurile eligibile

BENEFICIARI ELIGIBILI

IMM-uri din diverse domenii;
Societati din domeniului HoReCa – CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 9329 care indeplinesc urmatoarele conditii:
• dețin un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz
valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs) cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit

CHELTUIELI ELIGIBILE

• Sistem de panouri fotovoltaice (putere minim 27 kWp, maxim 100 kWp, minim 300 Wp/panou) + componentele auxiliare
• Cel putin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare
• Cheltuielile cu proiectarea (obținere avize, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de încărcare) in valoare de maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului
• Cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă;
• Panou de informare
• Realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare
• sisteme de stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din cheltuielile cu achiziția sistemului de stocare – opțional;
TVA nedeductibil

CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

SUNT INTERESAT DE Programul ELECTRIC UP

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank