Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

FONDUL PENTRU MODERNIZARE - SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM

VALOARE FINANTARE

170.000.000 – sub 1 MW instalat (inclusiv)

190.000.000 – peste 1 MW instalat (exclusiv)

 

INTENSITATE FINANTARE

100% din costurile eligibile

BENEFICIARI ELIGIBILI

Sectoarele de activitate eligibile:

  • Toate, cu exceptia următoarelor activități:
  • Pescuit si acvacultură;
  • Productie agricolă primară;
  • Prelucrarea și comercializarea produselor agricole;

Localizare:

  • In mediul urban si rural

Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili: întreprindere nou înființată, microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, întreprindere mare, regie autonomă.

Solicitantul va trebui să aibă ca activitate înscrisă în Statutul societății, între altele, activitatea afererentă codului CAEN 3511 – Productia de energie electrică

Societatea nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;

Solicitantul îndeplinește criteriul privind indicatorii de solvabilitate (care trebuie să fi emai mic de 7,5 în ultimul exercitiu financiar);

Activitatea economică (codul CAEN) pentru care se solicită finanțare este eligibilă;

Solicitantul depune odată cu Cererea de finanțare ATR-ul.

Procentul energiei autoconsumate din totalul energiei produse este de minim 70%

Terenul si/sau clădirile sunt libere de sarcini.

**  ! În situația în care centrala se instalează pe o clădire/teren care e grevată/grevat de ipotecă, solicitantul va depune, la contractare, o scrisoare din partea băncii conform căreia aceasta se angajează că nu va executa clădirea/terenul pe o perioadă de cel puțin 5 ani

 

CHELTUIELI ELIGIBILE
  • Achiziționarea de instalații/echipamente pentru construirea de capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile;
  • Constructii care fac obiectul proiectului de producere a energiei din surse regenerabile;

 

ATENTIE!

Un beneficiar poate depune două sau mai multe proiecte pentru finantare, cu condiția ca acestea să nu fie un proiect unic de investiții;

** Două sau mai multe proiecte reprezintă un proiect unic în cazul în care începerea lucrărilor la aceste proiecte se realizează în cadrul unei perioade de trei ani, dacă investițiile sunt realizate în aceeași regiune NUTS 3 și dacă companiile care efectuează investițiile aparțin aceluiași grup.

În cazul proiectelor ce vor fi amplasate pe terenuri agricole din extravilan, solicitanții vor prezenta la depunerea ofertei documente doveditoare privind clasa de calitate/fertilitate a terenului (clasa III, IV sau V);

Nu se finanțează instalarea de capacități de stocare a energiei;

Autoconsumul se referă la energia produsă și livrată local, fără a tranzita rețelele de transport si distribuție, reprezentând cel putin 70% din producția centralei fotovoltaice;

SUNT INTERESAT DE Programul PENTRU FONDUL DE MODERNIZARE

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank