Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă a lansat vineri, 7 iulie 2023, în consultare publică următoarele ghiduri:

Sprijin pentru implementarea de măsuri de reformă la nivelul unor autorități si instituții publice centrale

Scopul acestui apel este de a sprijini autoritățile și instituțiile publice centrale pentru implementarea de acțiuni care conduc la o planificare strategică eficientă, de elaborare de politici publice bazate pe dovezi  și de implementare a unor măsuri de simplificare pentru cetățeni.

Solicitanți eligibili: 

Parteneri eligibili:

Alocare financiară eligibilă orientativă este de 50.000.000,00 lei.

Tipuri de acţiuni orientative:

Descarcă documentele

Sprijin pentru creșterea transparenței în autoritățile și instituțiile publice precum și a măsurilor aferente sistemului de control managerial intern

Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini autoritățile și instituțiile publice centrale pentru implementarea de acțiuni care conduc la o creștere a transparenței și accesibilității informațiilor furnizate de acestea, precum și de  implementare a unor măsuri de consolidare a capacității acestora în domeniul controlului managerial intern.

Solicitant eligibil este Institutul Național de Administrație.

Parteneri eligibili:

Alocare financiară eligibilă orientativă este de 3.000.000,00 lei.

Tipuri de acţiuni orientative:

Descarcă documentele

Propunerile/ comentariile pe marginea Ghidului pot fi transmise până marți, 11 iulie 2023, ora 23.59, la adresa de email: amdca.poca@mfe.gov.ro

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *