Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

TANARUL FERMIER

VALOARE FINANTARE

70.000 euro

INTENSITATE FINANTARE
75%
BENEFICIARI ELIGIBILI

Tinerii fermieri – „Tanarul fermier” este o persoana cu varsta de pana la 40 de ani inclusiv (pana cel mult cu o zi inainte de a implini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finantare, care detine competente adecvate in domeniul agricol si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii si detine controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatatiei agricole.

Solicitanti eligibili trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor sau intreprinderilor mici si, in functie de forma de organizare, sunt:

  • Persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenţa a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:

individual si independent, ca persoana fizica autorizata (PFA);

ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale (II);

ca intreprinzător titular al unei intreprinderi familiale (IF);

  • Persoana juridica unde un tanar fermier in sensul art 4, alin. (6) al R. (UE) nr. 2115/2021 se instaleaza si exercita un control efectiv in ceea ce priveste luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatatiei agricole.

Conditii obligatorii:

Pentru a putea primi sprijin in cadrul interventiei DR-30, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

  • Solicitantul sa se incadreze in definitia tanarului fermier;
  • Solicitantul figureaza in sistemul IACS cu forma de desfasurare a activitatii economice cu care solicita sprijin prin prezenta interventie;
  • Solicitantul sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;
  • Solicitantul trebuie sa detina in folosinta o exploatatie agricola cu dimensiunea economica de minimum 8.000 SOC pentru zona montana, respectiv 12.000 SOC si maximum 100.000 SOC, la momentul depunerii cererii de finantare;.
CHELTUIELI ELIGIBILE

Toate cheltuielile prevazute in Planul de afaceri pot fi eligibile, respectand conditiile prevazute in prezentul Ghid si Fisa tehnica a interventiei DR 30, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru, cadastrare, achizitionare de teren (in procent de maximum 10% din valoarea sprijinului), cu respectarea legislatiei nationale si europene in vigoare, obtinerea de produse, achizitia de material biologic, efectuarea de studii precum cele pentru proiecte care vizeaza reconversie si/sau infiintare in sectorul pomicol, dar si activitati de protectie a mediului, construire si modernizare cladiri cu destinatie agricola si agroalimentara, achizitia de echipamente in vederea cresterii performantei economice a exploatatiei etc., activitati relevante pentru implementarea Planului de Afaceri aprobat.

In vederea modernizarii/ dezvoltarii exploatatiei nu sunt permise actiuni care sa prevada cheltuieli cu echipamente sau utilaje second – hand.

CRITERII DE SELECTIE
Atentie!

Pentru a indeplini conditia de eligibilitate privind formarea profesionala, sunt acceptate certificate de formare profesionala/ calificare/instruire, sub numarul minim de 360 de ore, respectiv 80 de ore (tinând cont de cele explicitate in nota de subsol) eliberate atat de formatori recunoscuti de catre ANC, cat si de formatori nerecunoscuti ANC, certificatele de calificare eliberate de ANCA, respectiv DAJ, precum si certificatele de competente profesionale.
In cazul certificatelor de competente profesionale, acolo unde nu se poate stabili nivelul de calificare, in cadrul procesului de evaluare, se vor solicita clarificari Autoritatii Nationale pentru calificari (ANC).

Tinerii fermieri care solicita finantare prin intermediul microintreprinderii/ intreprinderii mici infiintate cu mai mult de 24 de luni inaintea depunerii cererii de finantare, sunt eligibili cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

  • sa nu fi inscris o exploatatie agricola IACS cu mai mult de 24 de luni inaintea depunerii cererii de finantare, indiferent de forma de organizare detinuta, ulterior se va verifica in baza de date RECOM daca autorizarea de catre solicitant, pentru prima data a unui cod CAEN agricol in cadrul unei entitati economice, a avut loc cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de finantare.
SUNT INTERESAT DE Programul pentru TANARUL FERMIER

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank