Cluj-Napoca

Strada Colinei nr. 20 Bl C, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

Schema sM4.2 GBER

Termen lansare: 24 iunie 2016

VALOARE FINANTARE

0 – 3.000.000 euro

INTENSITATE FINANTARE
15%-50%
BENEFICIARI ELIGIBILI

Valoarea maxima a ajutorului de stat acordat in cadrul prezentei scheme GBER aferenta sM 4.2 nu poate depasi plafonul maxim euro/proiect, dupa cum urmeaza:

  • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat* (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

*Suma se acordă doar in cazul in care solicitantul vizeaza prin proiectvinvestitii in unitatea proprie pe intreg lantul alimentar (colectare, procesare, depozitare si comercializare directa), in functie de specificul sectorului.

Cheltuieli eligibile

I. Investitii in active corporale

  a)  construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;

  b)  construcţii noi şi/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice angro;

  c) construcţii noi şi/sau modernizarea tuturor categoriilor de spaţii şi încăperi pentru producerea şi stocarea energiei din surse regenerabile; de asemenea, sunt eligibile utilităţile şi branşamentele necesare proiectului de investiţie în limita a 10% din valoarea eligibilă a acestuia;

  d) achiziţionarea, inclusiv în leasing, de noi instalaţii, maşini şi echipamente necesare activităţii, inclusiv pentru producerea de energie din surse regenerabile, îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing, precum şi pentru recoltarea (în cazul proceselor tehnologice complexe), transportul şi procesarea primară a produselor forestiere (lemnoase şi nelemnoase);

  e)  achiziţii, inclusiv în leasing, de noi mijloace de transport specializate.

  f)  Costurile generale ale proiectului vor fi realizate pentru studiile pregătitoare şi serviciile de consultanţă legate de investiţie. Acestea sunt eligibile în limita a 5%, pentru proiectele de investiţii care presupun achiziții simple și nu prevăd lucrări de construcţii, şi, respectiv, a 10%, pentru proiectele de investiţii care prevăd lucrări de construcţii, procent calculat din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului de investiţii.

II. Investitii in active necorporale

  a)organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

  b)cumpărarea de tehnologii (know‐how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

  c)achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

Intensitatea finantarii

a)  In cazul regiunilor de dezvoltare Nord-Vest,Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

–     50% pentru microintreprinderi

–     50% pentru intreprinderi mici

–     50% pentru intreprinderi mijlocii

–     40% pentru intreprinderi mari

b)   In cazul regiunii Vest

–     50% pentru microintreprinderi

–     50% pentru intreprinderi mici

–     45% pentru intreprinderi mijlocii

–     35% pentru intreprinderi mari

c)   In cazul regiunii Ilfov

–     50% pentru microintreprinderi

–     50% pentru intreprinderi mici

–     45% pentru intreprinderi mijlocii

–     35% pentru intreprinderi mari

d)  In cazul Mun. Bucuresti

–     35% pentru intreprinderi microintreprinderi

–     35% pentru intreprinderi mici

–     25% pentru intreprinderi mijlocii

–     15% pentru intreprinderi mari

CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

SUNT INTERESAT DE Schema sM4.2 GBER

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank