Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PR SUD MUNTENIA - INTENSIFICAREA CRESTERII DURABILE SI A COMPETIVITATII MICROINTREPRINDERILOR SI INTREPRINDERILOR MICI

VALOARE FINANTARE
  • Valoarea minima 50.000 euro
  • Valoarea maxima 200.000 euro

 

INTENSITATE FINANTARE
90%
BENEFICIARI ELIGIBILI

Grup tinta:

  • Microintreprinderi si intreprinderi mici cu sediul social in Regiunea Sud Muntenia in mediul rural si mediul urban

Localizare:

  • Regiunea Sud Muntenia in mediul urban si mediul rural
Cheltuieli eligibile
  • Lucrări de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor,întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii, inclusiv a utilităţilor generale aferente investitiei (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI, etc.);
  • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, aparatură birotică;
  • Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

 

CRITERII DE SELECTIE
SUNT INTERESAT DE INTENSIFICAREA CRESTERII DURABILE A IMM-URILOR

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank