Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

Schema pentru operatorii economici, in vederea modernizarii si dezvoltarii statiunilor balneare si balneoclimatice

VALOARE FINANTARE

Max. 200.000 Euro

INTENSITATE FINANTARE

Maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, în limita unui plafon de 200.000 euro.

BENEFICIARI ELIGIBILI

Intreprinderi mici si mijlocii care:

 • activează în stațiunile balneare și balneoclimatice
 • au sediul social sau unul dintre punctele de lucru şi desfăşoară activitatea pentru care solicită finanțare pe teritoriul localităţilor şi arealelor prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 1.016/2011,
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare
 • mențin pe toată perioada contractuală un număr mediu anual de angajați cel puțin egal cu cel de la depunerea cererii de finanțare
 • deţin un drept asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, valabilă pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare

** Imobilul trebuie să fiu liber de orice sarcini sau interdictii

 • fac dovada deţinerii surselor de cofinanţare ale proiectului în valoare de cel puţin 50% din valoarea totală a investiţiei
CHELTUIELI ELIGIBILE
 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului (demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente etc)

1.2 Cheltuieli de mediu (cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor)

 1. Cheltuieli cu racordarea la utilităţi – asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 1. Cheltuieli pentru investiţia de bază

3.1 Construcţii şi instalaţii (constructii/ extindere/reabilitare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, a obiectivelor culturale și de agrement )

 1. Dotări, utilaje, echipamente tehnologice inclusiv IT&C, tehnologii software  şi funcţionale cu și fără montaj  ** se decontează doar dacă proiectul include și construcții, extindere și reabilitare de clădiri
 • Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, mobilier
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
ATENTIE!

Activități eligibile:

 1. Extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a retelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură pe care respectivele societăți comerciale le dețin
 2. Construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre în aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) și de agrement (piscine cu factori naturali de cură, tobogan acvatic, sanie de vară, tir cu arcul, sală bowling, parc aventură copii și adulți, centre echitație, centre închiriere biciclete, trotinete, patinoar, teren minigolf, pistă carting, tubing de vară/iarnă, parcuri tematice) din stațiunile balneare și balneoclimatice;
 3. Achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare
 4. Formarea profesională a personalului angajat în domeniul HORECA (programe de calificare/perfecționare/specializare pentru: cameristă hotel, guvernantă de hotel/etaj, recepționer de hotel, șef de recepție hotel, director de hotel, administrator pensiune turistică, ajutor de bucătar, bucătar, bucătar șef, bucătar specialist/vegetarian/dietetician, ospătar (chelner), șef de sală restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser)

** Un beneficiar poate aplica pentru una sau mai multe activități eligibile.

SUNT INTERESAT DE schema pentru operatorii economici, in vederea modernizarii si dezvoltarii statiunilor balneare si balenoclimatice

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank

DR - 23 - Investitii pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare si produse transformate, altele decat cele prevazute in Anexa 1 a Tratatului de Functionare a Uniunii Europene