Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

SCHEMA HORECA 2

VALOARE FINANTARE
 • Valoare ajutor financiar Pilon 1 – maxim 750.000 Euro pe grup-întreprindere.
 • Valoare ajutor financiar Pilon 2 – maxim 2 milioane Euro pe grup-întreprindere.
INTENSITATE FINANTARE
 • Pilonul 1 – compensarea creșterii cheltuielilor totale în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 față de cele aferente aceleiași perioade a anului 2021, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gaz, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina. 
 • Pilonul 2 – compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gaz în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate,
 • structuri / unități de alimentație și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României,
 • agenții de turism licențiate,
 • ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

 

CODURI CAEN ELIGIBILE

MAT propune o listă mai lungă de beneficiari, cu 16 coduri CAEN, urmând să fie finanțați în plus față de prima ediție și operatorii din domeniul culturii și al spectacolelor:

 • 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
 • 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 • 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
 • 5590 Alte servicii de cazare
 • 5610 Restaurante
 • 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
 • 5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.
 • 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
 • 7911 Activitati ale agentiilor turistice
 • 7912 Activitati ale tur-operatorilor
 • 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
 • 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
 • 9001 Activități de interpretare artistica (spectacole)
 • 9002 Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)
 • 9003 Activități de creație artistica
 • 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
ATENTIE !

Condiții de eligibilitate a solicitanților de la Schema HoreCa 2

 • Conform procedurii propăuse, beneficiarii eligibili ar trebui să îndeplinească și următoarele condiții cumulative:
 • Sunt societăți înființate cel târziu la data de 31.12.2020 și codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Schemei (Anexa 1) și autorizat la data înscrierii cel puțin din data de 1.01.2021 fără întrerupere, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.
 • Sunt întreprinderi autonome, întreprinderi partenere sau întreprinderi legate, definite conform prevederilor Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.
 • Sunt întreprinderi mari sau întreprinderi mici și mijlocii definite conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,
 • Nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente;
 • Își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 24 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat;
 • În vederea calculării automate de către aplicația informatică a sumelor eligibile în cadrul schemei de ajutor, aplicanții sunt obligați cu minim 5 zile înainte de momentul înscrierii, să aibă depuse la instituțiile fiscale abilitate, situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2021, sub sancțiunea respingerii la finanțare;(2) Aplicanții au și obligația depunerii la instituțiile fiscale abilitate  a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2022 pînă la data de 31.03.2023 inclusiv, sub sancțiunea respingerii la finanțare, chiar dacă nu este împlinit termenul legal de depunere prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție,  stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.
SUNT INTERESAT DE programul horeca 2

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank