Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

Microindustrializare - Microindustrializare 2017

Lansare estimativa: 15 aprilie 2017

VALOARE FINANTARE

0-200.000 euro

INTENSITATE FINANTARE
90%
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • CAEN eligibile:
  • 10 Industria alimentara
  • 11 Fabricarea bauturilor – DOAR 1107- Productia de bauturi racoritoare,nealcoolice,productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
  • 13 Fabricarea produselor textile
  • 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte
  • 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor
  • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnsi pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite
  • 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie
  • 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
  • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
  • 24 Industria metalurgica
  • 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si instalatii – cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei
  • 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice
  • 27 Fabricarea echipamentelor electrice
  • 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.
  • 31 Fabricarea de mobila
  • 32 Alte activitati industriale n.c.a.
CHELTUIELI ELIGIBILE

1.  Achizitionarea de echipamentetehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software- , necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare (subgrupa 2.1)
2.  Achizitionarea de aparate si insta latiide masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
3. Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, exceptand vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contracost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost.
4. Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize,etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
5. achizitionarea de Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila;
6. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie ( inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie functionale la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;
7. Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie avalorilor umane si materiale
8. Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau a serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economicicare nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;
9. Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
10. Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de lucru sau productie;
11. Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili incadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate,care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv;
12. Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;
13. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului

CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

Nu sunt eligibile:

1.Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in funcțiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziționate, cheltuielile aferente lucrarilor de construcții nu sunt eligibile.
2.Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achiziționate in sistem de leasing și pentru activele second-hand
3.Activele achizitionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie sa fie noi, iar pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul activelor achizitionate, ajutorul financiar va fi acordat numai daca acestea sunt noi si puse in functiune cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile. In caz contrar ajutorul financiar nu se acorda

SUNT INTERESAT DE Microindustrializare - Microindustrializare 2017

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank