Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PR NORD EST - TRANSFORMAREA DIGITALA A IMM-URILOR ORIENTATA CATRE CRESTEREA INTENSITATII DIGITALE

VALOARE FINANTARE
 • Valoare minima : 15.000 euro
 • Valoare maxima: 100.000 euro
INTENSITATE FINANTARE
90%

BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Solicitantul este o întreprindere non-agricolă constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu completările și modificările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie), a fost înființată cel târziu la data de 03.01.2022 (inclusiv această dată) și are sediul social în Regiunea Nord-Est.
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioada corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă/urgentă instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul și/sau reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația Unică.
 • Solicitantul a fost preselectat pentru finanțare prin metoda RCT și a primit „Invitația pentru depunere cerere de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+”.
 • Valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor aplicabilă întreprinderii unice, conform prevederilor din cadrul secțiunii 3.13. Reguli privind ajutorul de stat.
 • Solicitantul asigură contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minimum 10% din valoarea cheltuielilor), acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum și cele pentru buna funcționare a acestuia în perioada de durabilitate.
 • Investițiile propuse în cadrul proiectului, trebuie să conducă la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală conform DESI.
 • Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publica pentru aceleași costuri aferente acelorași activități eligibile.

CHELTUIELI ELIGIBILE
 • Servicii de consultanță/ analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care au nevoie IMM-urile;
 • Achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
 • Realizarea de rețele LAN/ WiFi;
 • Achiziționarea licențelor software, achizitionarea și/ sau dezvoltarea și/ sau adaptarea aplicațiilor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală/augmentată, tehnologii Blockchain, etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform);
 • Achiziționarea unui website de prezentare a companiei;
 • Servicii social media pe perioada implementării proiectului;
 • Achiziționarea/utilizarea pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 • Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • Achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului;
 • Achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului;
 • Instruirea de către terți a personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța, dacă este cazul, în situația în care acest serviciu nu este inclus în prețul de furnizare al echipamentelor/software-ului;
 • Servicii de auditare tehnică – un raport de audit tehnic care confirmă îndeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare.
CRITERII DE SELECTIE
Atentie!
SUNT INTERESAT DE Programul pentru DIGITALIZAREA IMM-URILOR

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank