Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PR CENTRU - Investitii tehnologice in IMM-uri

VALOARE FINANTARE
 • Valoare minima 250.000 euro
 • Valoare maxima 1.500.000 euro
INTENSITATE FINANTARE
 • Ajutor de stat intre 50% – 70% in functie de tipul de IMM dar si de judet.
 • Intensitate minimis 100%

BENEFICIARI ELIGIBILI

Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria microintreprinderilor din mediul urban sau intreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban si rural.
In conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile ulterioare, intreprinderile mici si mijlocii se clasifica, in functie de numărul mediu anual de salariati si de cifra de afaceri anuala neta sau de activele totale pe care le detin, in urmatoarele categorii:

 • microintreprinderi – au mai putin de 10 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei
 • intreprinderi mici – au intre 10 si mai putin de 50 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mijlocii – au intre 50 si mai putin de 250 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de până la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Categorii de investitii eligibile, finantabile prin ajutor de stat regional :

 • achizitia de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, si investitii in spatiile
 • de productie/prestare servicii aferente, in vederea imbunatatirii capacitatilor tehnice ale IMM-urilor
 • investitii in noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotica, inteligenta artificială, micro/nanoelectronica, nanotehnologii, fotonica, materialele avansate, biotehnologia industriala și tehnologiile de fabricare avansate, etc;
 • investitii in noi tehnologii in scopul imbunatatirii serviciilor medicale, de turism medical si turism de agrement;
 • investitii in tehnici avansate de productie investitii in active corporale si necorporale in legatura cu modernizarea industriala pentru sectoarele de specializare inteligenta, design industrial, inclusiv inovare bazata pe design, customizare de masa (imprimare 3D, manufacturare digitala directa)
 • investitii in achizitionarea unor brevete, licente sau solutii tehnice ne-brevetate, si valorificarea rezultatelor cercetarii;
 • achizitia de echipamente, tehnologii, utilaje, precum si investitii in construirea/modernizarea spatiilor de productie/prestare servicii aferente, care sa deserveasca inclusiv valorificarea
 • rezultatelor din activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de catre IMM-uri.
Atentie!

 • PR Centru finanteaza investitii numai in domeniile de activitate eligibile (clase CAEN)  si numai daca solicitantul activeaza sau doreste sa se extinda spre unul din domeniile de specializare inteligenta identificate in Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027.
 • Este necesar sa se realizeze o corelare intre codul / codurile CAEN vizate prin proiect si sectorul economic in care va fi activa investitia sustinuta prin proiect. Solicitantul trebuie sa demonstreze prin Planul de afaceri ca activitatea dezvoltata / extinsa / nou infiintata se incadreaza in lantul valoric al unuia din cele 9 sectoare de excelenta identificate prin Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru 2021-2027, detaliind aspectele urmatoare, in functie de context:
  Piata sectoriala actuala pe care activeaza (furnizori, clienti, produse, ponderi in cifra de afaceri)
  Piata sectoriala vizata (produse noi, volume marite, potentiali clienti)
  Ponderea minima in piata sectoriala vizata trebuie monitorizata pe parcursul perioadei de durabilitate.
SUNT INTERESAT DE Programul investitii tehnologice in imm-uri

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank