Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PR SUD MUNTENIA - INTENSIFICAREA CRESTERII DURABILE SI A COMPETITIVITATII MICROINTREPRINDERILOR, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII

VALOARE FINANTARE
  • Valoarea minima 300.000 euro-500.000 euro – veniturile solicitantului aferente clasei CAEN pentru care solicita finantare, in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare sunt mai mici de 50.000 euro.
  • Valoarea minima 300.000 de 10 ori mai mare decat veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care  solicita finantare in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare, dar nu mai mare de 3.000.000 euro.
INTENSITATE FINANTARE
  • Maxim 70%
  • Ajutorul de minimis este de 100% din valoarea eligibila a cheltuielilor finatabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis de 200.000 euro.
BENEFICIARI ELIGIBILI

Grup tinta:

  • Microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii cu sediul social in Regiunea Sud Muntenia

Localizare:

  • Regiunea Sud Muntenia in mediul urban si mediul rural
Cheltuieli eligibile
  • Lucrări de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor,întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii, inclusiv a utilităţilor generale aferente investitiei (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI, etc.);
  • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, aparatură birotică;
  • Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
CRITERII DE SELECTIE
SUNT INTERESAT DE INTENSIFICAREA CRESTERII DURABILE SI A COMPETITIVITATII MICROINTREPRINDERILOR, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank