Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PR NORD VEST - 131D. CRESTEREA COMPETITIVITATII IMM-URILOR DIN DOMENIILE TURISM SI SANATATE

VALOARE FINANTARE
 • Valoarea minima 200.000 euro
 • Valoarea maxima 1.500.000 euro

 

INTENSITATE FINANTARE
 • 50%-70% in functie de judet si categorie IMM
BENEFICIARI ELIGIBILI

Grup tinta:

 • IMM-uri

Localizare:

 • Regiunea Nord Vest in mediul urban si rural
CHELTUIELI ELIGIBILE
 • Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului – Amenajarea terenului; Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala; Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament);
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică – Studii; Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii; Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică; Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor; Proiectare; Consultanţă; Asistenta tehnica.
 • Cheltuieli pentru investitia de baza – Construcţii şi instalaţii; Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale; Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj; Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport tehnologic; Dotari.
 • Alte cheltuieli – Organizare de santier; Comisioane, cote, taxe, costul creditului; Cheltuieli diverse şi neprevăzute; Cheltuieli pentru informare şi publicitate;
ATENTIE !
 • Investiţia trebuie menţinută în regiunea NV pentru o perioadă de cel puţin trei ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada menționată.
 • Perioada de implementare a activităților proiectului, inclusiv costurile efectuate (suportate și plătite efectiv) nu depășește 31.12.2029
SUNT INTERESAT DE CRESTEREA COMPETITIVITATII IMM-URILOR DIN DOMENIILE TURISM SI SANATATE

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank