Cluj-Napoca

Strada Colinei nr. 20 Bl C, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

POR 2.1 - SPRIJINIREA DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERILOR DIN MEDIUL URBAN

Termen lansare: 08 iulie 2019

Termen inchidere: 08 noiembrie 2019

VALOARE FINANTARE

0-200.000 euro

INTENSITATE FINANTARE
90%
BENEFICIARI ELIGIBILI

– societatea sa fi inregistrat profit/profit din exploatare
– are cel putin un an financiar incheiat
– codul/codurileCAEN pentru care se solicita finantarea poate/pot fi atat codul CAEN principal, cat si alte coduri CAEN secundare inscrise in certificatul constatator
– solicitantul poate depune o singura Cerere de Finantare dar, in cadrul ei, poate solicita finantare pentru mai multe activitati economice identificate prin coduri CAEN eligibile
– soicitantul isi desfasoara activitatea in mediul urban

CHELTUIELI ELIGIBILE
 • A. Investitii in active corporale:
  – lucrari de constructie/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/prestare servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
  – achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica;
  – achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.
  B. Investitii in active necorporale: brevete, licențe, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.
  C. Investitii in realizarea de website-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

  In cadrul apelului de proiecte pe 2019 pentru linia de finantare POR 2.1, proiectele pot fi depuse doar in perioada de 6 luni in care sesiunea va fi deschisa.
  Cererile de finantare depuse in primele doua luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare  si evaluare, urmand a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) si care se incadrează in alocarea financiara disponibila pentru acest apel. Daca alocarea financiara disponibila nu este acoperita, restul proiectelor care au obtinut intre 50 și 85 de puncte, vor fi mentinute in competitia cu proiectele din lunile urmatoare.
  Pentru a evalua punctajul proiectului tau, te rugam sa completezi formularul de aici si vom reveni in cel mai scurt timp posibil cu detalii legate de sansele proiectului tau.

CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

Nu sunt eligibile!
 1. achizitionarea de terenuri si/sau constructii,
 2. costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere,
 3. costurile administrative,
 4. costurile de personal,
 5. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate si dobanzi aferente creditelor,
 6. contributia in natura,
 7. amortizarea,
 8. cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015,
 9. cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele clasificate in Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate in care se doreste realizarea investitiei propuse prin proiect,
 10. activitati de audit financiar extern.
SUNT INTERESAT DE POR 2.1 - SPRIJINIREA DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERILOR DIN MEDIUL URBAN

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank