Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

FONDUL PENTRU MODERNIZARE - SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE

VALOARE FINANTARE

Pentru energie solara: 425.000 euro/ MW

INTENSITATE FINANTARE
100%
BENEFICIARI ELIGIBILI

Sectoarele de activitate eligibile:

 • Toate, cu exceptia urmatoarelor activitati:
 • Pescuit si acvacultură;
 • Productie agricolă primară;
 • Prelucrarea și comercializarea produselor agricole;

Localizare:

 • In mediul urban si rural

Eligibilitatea solicitantilor:

 • Microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii;
 • Intreprinderi mari;
 • Intreprinderi nou înființate;
 • Solicitanțtul va trebui să aibă ca activitate înscrisă în Statutul societății, între altele, activitatea afererentă codului CAEN 3511 – Productia de energie electrică
 • Societatea nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
 • Solicitantul îndeplinește criteriul privind indicatorii de solvabilitate (care trebuie să fie mai mic de 7,5 în ultimul exercitiu financiar);
 • Activitatea economică (codul CAEN) pentru care se solicită finanțare este eligibilă;
 • Terenul si/sau clădirile sunt libere de sarcini.

**  ! În situația în care centrala se instalează pe o clădire/teren care e grevată/grevat de ipotecă, solicitantul va depune, la contractare, o scrisoare din partea băncii conform căreia aceasta se angajează că nu va executa clădirea/terenul pe o perioadă de cel puțin 5 ani.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE
 • Achiziționarea de instalații/echipamente pentru construirea de capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile;
 • Constructii care fac obiectul proiectului de producere a energiei din surse regenerabile;

 

ATENTIE!
 • Un beneficiar poate depune două sau mai multe proiecte pentru finantare, cu condiția ca acestea să nu fie un proiect unic de investiții;

** Două sau mai multe proiecte reprezintă un proiect unic în cazul în care începerea lucrărilor la aceste proiecte se realizează în cadrul unei perioade de trei ani, dacă investițiile sunt realizate în aceeași regiune NUTS 3 și dacă companiile care efectuează investițiile aparțin aceluiași grup.

 • În cazul proiectelor ce vor fi amplasate pe terenuri agricole din extravilan, solicitanții vor prezenta la depunerea ofertei documente doveditoare privind clasa de calitate/fertilitate a terenului (clasa III, IV sau V);
SUNT INTERESAT DE PROGRAMUL PENTRU MODERNIZARE

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank