Cluj-Napoca

Strada Colinei nr. 20 Bl C, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

POIM 6.1 - CREŞTEREA PRODUCŢIEI DE ENERGIE DIN RESURSE REGENERABILE MAI PUŢIN EXPLOATATE (BIOMASĂ,BIOGAZ,GEOTERMAL)

Termen lansare: 01 iulie 2016

VALOARE FINANTARE

INTENSITATE FINANTARE
60% – 80%
BENEFICIARI ELIGIBILI

Intensitatea finantarii

  • 80% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microîntreprinderiși întreprinderile mici;
  • 70% din costurile eligibile ale proiectului, pentruîntreprinderile mijlocii;
  • 60% din costurile eligibile ale proiectului, pentruintreprinderile mari.
  • 98% Unitatiadministrativ-teritoriale

Solicitanti eligibili

 – Unitati administrativ teritoriale
 – Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara
 – Societati comerciale

CHELTUIELI ELIGIBILE

– Achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului
– Executia cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor aferente proiectului
– Executia cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor aferente proiectului
– Organizare de santier
– Lucrari de racordare la reteaua Sistemului Electroenergetic National in aval de punctul de delimitare
– Reteaua de transport si distributie a energiei termice (reteaua termica) pana la punctul de delimitare
– Pregatirea proiectului (elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, documentatiei de atribuire, obtinerea avizelor, autorizatiilor, acordului de mediu, etc) ; managementul proiectului ; auditul proiectului; actiuni de promovare a proiectului- numai pentru proiectele care nu intra sub incidenta ajutorului de stat.

CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

SUNT INTERESAT DE POIM 6.1 - CREŞTEREA PRODUCŢIEI DE ENERGIE DIN RESURSE REGENERABILE MAI PUŢIN EXPLOATATE (BIOMASĂ,BIOGAZ,GEOTERMAL)

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank