Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

POC 1.2.3. - Sectiunea G - Parteneriate pentru transfer de cunostinte

Termen lansare: 27 iunie 2015

VALOARE FINANTARE

INTENSITATE FINANTARE
BENEFICIARI ELIGIBILI

 – institute nationale de cercetare-dezvoltare,

 – institutii de invatamant superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fara personalitate juridica, constituite conform Cartei universitare,

 – institute, centre sau statiunide cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Romane sau a academiilor de ramura,

 – alte institute, centre sau statiunide cercetare-dezvoltare organizate ca institutii  publice ori de drept public,

 – centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale,

 -institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome,

 – alte institutii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate si cercetarea dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite (de exemplus pitalele clinice de stat).

CHELTUIELI ELIGIBILE

Tip A. Activitati pentru stimularea transferului de cunostințe: 20% din valoarea eligibila a proiectului
A.1 identificarea si formularea oferteide expertiza si rezultate a organizatiei de cercetare;

A.2 asistenta directa acordata intreprinderilor, inclusiv acelora care nu au mai avut activitati impreuna cu organizatia de cercetare, sa identifice din oferta de expertiza disponibila a organizatiei de cercetare ce se potriveste cu nevoile si cerintele afacerii pe care doresc sale dezvolte si care sunt posibilitatile concrete de sprijin din partea organizatiei de cercetare;

A.3 organizarea de intalniri individuale cu intreprinderile sau de evenimente tematice pe baza unor planuri intocmite de organizatia de cercetare tinand cont de cerintele intreprinderilor, la carepot fi invitați reprezentanti de inalt nivel stiintific (profesori, cercetatori) cu experienta in derularea unor proiecte de cercetare de inalt nivel stiintific sau cu industria pentru:

– asistenta tehnologica,

– consiliere pentru managementul inovarii,

– consiliere siexpertiza pentru validarea ideii/solutiei (diagnostic pentru o afacere pentru ase accesa si implementa solutiile tehnice inovative potrivite),

– consilierepentru obtinerea, protejarea si comercializarea drepturilor de proprietateindustriala,

– consilierereferitor la utilizarea standardelor si a reglementarilor care le contin,

– consilierepentru acces la diverse surse de finanțare a CDI (inclusiv programenationale/europene si instrumente financiare);

A.4 instruirea personalului organizatiei de cercetare implicat in activitatile de tip A inmaterie de transfer de cunostinte;

A.5 identificarea de noi potentiali beneficiari ai transferului de cunostinteinclusiv prin solicitarea unor servicii ale unor centre de transfer tehnologic.

 

Tip B. Activitati privind accesul intreprinderilor la facilitatile, instalatiile,echipamentele organizatiilor de cercetare pentru realizarea de analize, testari,experimente, caracterizari, etichetarea calitatii si certificare pentrudezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau imbunatatite.

Tip C. Activitati de transfer de abilitati/competente de cercetare-dezvoltare si de sprijinire a inovarii:

C.1 activitatide cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala contractuale,executate pentru si in numele intreprinderii;

C.2 detasare de personal cu inaltacalificare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, dinorganizatia de cercetare in intreprinderi, intr-o functie nou creata in cadrul intreprinderii,fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului;

C.3 cercetari depiata realizate de organizatia de cercetare pentru intreprinderi;

C.4 servicii de etichetare de calitate,testarea si certificarea calitatii furnizate de organizatia de cercetare.

Tip D. Activitati de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala realizate in colaborare efectiva cu o intreprindere

Tip E. Activitati de management de proiect (inclusiv activitati de informare si publicitate privind proiectul)- in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului

CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

SUNT INTERESAT DE POC 1.2.3. - Sectiunea G - Parteneriate pentru transfer de cunostinte

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank