Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PR Nord Vest - 131A. Investitii productive pentru microintreprinderile din Regiunea Nord-Vest

VALOARE FINANTARE
 • Valoarea minima 20.000 euro
 • Valoarea maxima 200.000 euro

 

INTENSITATE FINANTARE

90%

BENEFICIARI ELIGIBILI

Grup tinta:

 • Microintreprinderi

Localizare:

 • Regiunea Nord Vest in mediul urban

CHELTUIELI ELIGIBILE
 • Amenajarea terenului – Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în:  demolari; demontari; dezafectari; defrisari; colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate; sistematizări pe verticală; accesuri/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin; drenaje; epuizmente; devieri de cursuri de apă; lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
 • Cheltuieli aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor. 
 • Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj, se includ cheltuieli precum: achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, inclusiv tehnologic.       
 • Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
 • Dotări, se includ cheltuieli precum:  procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe.
 • Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe.
 • Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 • Cheltuieli necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.
CRITERII DE SELECTIE
Atentie!
SUNT INTERESAT de programul pentru investitii productive pentru microintreprinderile din regiunea nord-vest

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank