Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

POC 1.1.4. - Sectiunea E - Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate

Termen lansare: 27 iulie 2015

VALOARE FINANTARE

INTENSITATE FINANTARE
100%
BENEFICIARI ELIGIBILI

Directorul de proiect este obligatoriu specialistul din strainatate (de inalt nivel international) – se puncteaza suplimentar daca specialistul care vine intr-o intreprinderea lucrat in strainatate intr-o universitate/institut (cel putin 1 an).

CHELTUIELI ELIGIBILE

– activitati de cercetare fundamentala;

– activitati de cercetare industriala;

– activitatide dezvoltare experimentala;

– activitati privind realizarea destudii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD;

– activitati pentru obtinerea,validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala (numai pentru organizatii de cercetare si IMM-uri);

– activitati de informare si publicitate pentru proiect (numai pentru organizatii de cercetare);
– managementde proiect (numai pentru organizatii de cercetare).

Cercetare fundamentala: inseamna activitatea experimentala sau teoretica intreprinsa, in principal, pentru a dobandi cunostinte noi despre bazele fenomenelor si faptelor observabile, fara a fi avuta in vedere nicio aplicare sau utilizare comerciala directa.

Cercetare industriala: inseamna cercetare sau investigatie critica planificata in scopul dobandirii de cunostinte si competente noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizare aunei imbunatatiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de parți componente pentru sisteme complexesi poate include constructia de prototipuri in laborator sau intr-un mediu cu interfete simulate ale sistemelor existente, precum si de linii pilot, atunci cand acest lucrueste necesar pentru cercetarea industriala si, in special, pentru validarea tehnologiilor generice.

Dezvoltare experimentala: inseamna dobandirea,combinarea, modelarea si utilizarea unor cunostinte si competente relevante existente de ordin stiintific, tehnologic, de afaceri si altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau imbunatatite. Aceasta poate include, de exemplu, si activitati care vizeaza definirea, planificarea si documentarea conceptuala a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentala poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea deproiecte-pilot, testarea si validarea unor produse, procese sau servicii noi sau imbunatatite in medii reprezentative pentru conditiile de functionare reale, in cazul in care obiectivul principal este de a aduce noi imbunatatiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate in mod substantial. 

CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

SUNT INTERESAT DE POC 1.1.4. - Sectiunea E - Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank