Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PNRR - COMPONENTA C6. ENERGIE
MASURA DE INVESTITII - INVESTITIA I.4
SUB-MASURA 3: DEZVOLTAREA CAPACITATILOR DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE

VALOARE FINANTARE

Maxim 167.000 euro/MWh de stocare si maxim de 15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții

INTENSITATE FINANTARE
100% din costurile eligibile, însă se vor prioritiza investițiile cu cel mai mic cost pe MWh de stocare. Diferenta până la valoarea totală a proiectului se acoperă de beneficiar.
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Intreprinderile mari;
 • IMM-urile: microintreprinderile, intreprinderile mici si mijlocii care indeplinesc urmatoarele conditii:
 • Au inscris in actul constiutiv (la momentul depunerii proiectului) codul CAEN 35 (Productie de energie electrica sau Comercializare de energie electrica). Nu este obligatoriu ca acesta sa fie codul CAEN al activitatii principale a societatii.
 • Nu sunt intreprinderi in dificultate.
 • Demonstreaza capacitatea tehnica, de management si financiara pentru implementarea proiectului.
CHELTUIELI ELIGIBILE
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente pentru construirea de noi capacitati de stocare
 • Constructii care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice in baterii
PRINCIPALELE DOCUMENTE NECESARE
 • Scrisoare de bonitate emisa de o institutie bancara sau Extras de cont bancar din care sa reiasa ca solicitantul poate acoperi co-finantarea si partea de cheltuieli neeligibile. In cazul in care, din indicatorii financiari din 2021 rezulta un indicator de solvabilitate mai mic de 7,5 aceste documente nu sunt obligatorii.
 • ATR-ul se poate depune fie la depunerea proiectului, fie la semnarea contractului de finantare. In cazul in care ATR-ul nu este necesar, solicitantul va furniza justificari in acest sens la depunerea proiectului.
 • Extras de carte funciara care sa probeze ca imobilele (teren si/sau cladiri) sunt libere de orice sarcini. In cazul in care proiectul se implementeaza la un imobil care este grevat de ipoteca, se va depune la contractare o scrisoare din partea instutiei de credit conform careia aceasta se angajeaza ca nu va executa cladirea/terenul respectiv pe o perioada de minim 5 ani de la depunerea proiectului.
 • Aviz de la mediu (Decizie de incadrare/Acord de mediu) unde va fi cazul care poate fi depus fie la depunere fie la contractare insotit de Certificatul de urbanism si Avizul de gospodarire.
SUNT INTERESAT DE PROGRAMUL pentru dezvoltarea capacitatii de stocare

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank