Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PNRR C9 I3 - DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE AVANSATE

VALOARE FINANTARE
 • Microîntreprinderi – maxim 500.000 euro;
 • Întreprinderi mici – maxim 1.500.000 euro;
 • Întreprinderi mijlocii – maxim 3.000.000 euro
 • *dar nu mai mult de 5 ori Cifra de Afaceri pe anul 2022
INTENSITATE FINANTARE

Intensitatea ajutorului nu trebuie să depășească:

 • Componenta ajutor de stat in functie de regiunea vizată: 50-75% 
 • Pentru component de cercetare dezvoltare:
 • 50 % din costurile eligibile pentru cercetarea industrială;
 • 25 % din costurile eligibile pentru dezvoltarea experimentală;
 • 50 % din costurile eligibile pentru studiile de fezabilitate.

BENEFICIARI ELIGIBILI

Grup tinta:

 • Formele asociative formate dintr-o companie Lider (IMM cu activitate non-IT) si o companie Partener (IMM cu asctivitate IT).

Localizare:

 • Pe tot teritoriul Romaniei

Domeniile de aplicare:

 • industrie alimentară, industrie prelucrătoare, construcții: 75 milioane euro.
 • industrie auto, transport și distribuție, servicii adresate populației, turism și alte activități/domenii eligibile: 75 milioane euro.

CHELTUIELI ELIGIBILE

A. În procent de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului, aferente investițiilor regionale (cheltuieli aferente liderului și partenerului):

 • Cheltuieli privind active corporale și necorporale (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation);
 • Cheltuieli privind tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor), Big Data, Cloud computing, IIoT (internetul industrial al obiectelor) și inteligență artificială);
 • Cheltuieli privind achiziția de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică (în procent de minim 5% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 13,33%) – cheltuială obligatorie;
 • Cheltuieli privind achiziția de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality.

B. În procent de maxim 25% din valoarea eligibilă a proiectului pentru categorii specifice de cheltuieli aferente cercetării și dezvoltării (cheltuieli aferente partenerului):

 • Costurile cu personalul*2: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect (în procent de maxim 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului);
 • Costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata perioadei de implementare;
 • Costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect.
CRITERII DE SELECTIE
Atentie!

COD CAEN PARTENER

5829 – Activități de editare a altor produse software;

6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);

6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;

6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 – Activități ale portalurilor web;

6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și ingineri

COD CAEN LIDER

Coduri CAEN pentru sectorul industrie alimentară.

Coduri CAEN pentru industria prelucrătoare, altele decât industria alimentară.

Coduri CAEN pentru producția de energie electrică din surse regenerabile, precum și alte activități de infrastructură,  de reciclare și altele.

Coduri CAEN pentru sectorul construcții.

Coduri CAEN pentru sectorul industrie auto, transporturi si logistică.

Coduri CAEN pentru turism.

Coduri CAEN pentru servicii adresate populatiei

 

SUNT INTERESAT DE Programul pentru DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE AVANSATE

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank