Cluj-Napoca

Strada Colinei nr. 20 Bl C, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PNDR 6.4 - CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE

Termen lansare: 01 iunie 2017

VALOARE FINANTARE

0-200.000 euro

INTENSITATE FINANTARE
70%- 90%
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Intensitatea sprijinului este 70% si se poate majora pana la 90% in urmatoarele cazuri:

   -pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale,sanitar-veterinare si agro-turism;

   -pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole 

CHELTUIELI ELIGIBILE
 • a. Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole:

   -Fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie sicarton;

   -Fabricarea produselor chimice si farmaceutice.

  b. Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati tradtionale neagricole – olarit, brodat, prelucrarea manuala afierului, lanii, lemnului, pielii, etc)

  c. Investitii legate de furnizarea de servicii:

   -Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;

   -Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;

   -Servicii de consultanta, contabilitate, audit;

   -Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;

   -Servicii tehnice, administrative, etc.

  d.  Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica, proiecte de activitati de agrement;

  e. Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii

  Costurieligibile specifice:

  a. constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor

  b. achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing, de: utilaje, instalatii si echipamente noi;

  c. investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software siachizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci, etc.

CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

ATENTIE!
 • Domeniile de diversificare acoperite in cadrul sub-masurii sunt:

  – Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, activitati de prelucrare a produselor lemnoase, industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente, fabricare produse electrice, electronice, etc.)

  – Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale neagricole: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)

  – Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica)

SUNT INTERESAT DE PNDR 6.4 - CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank