Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

DR - 13 - Achizitii de utilaje agricole pentru sectorul vegetal

VALOARE FINANTARE

Maxim 300.000 euro

INTENSITATE FINANTARE

65%

BENEFICIARI ELIGIBILI
  • fermieri cu exceptia persoanelor fizice
  • cooperative agricole si societatile cooperative care reprezinta interesele membrilor fermieri
  • grupuri si organizatii de producatori
Cheltuielile eligibile:
  • Extinderea/modernizarea fermelor vegetale respectiv pentru culturi de camp, prin achizitia de echipamente si utilaje agricole performante;
  • Achizitia de remorci si semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricola), inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea ingrasamintelor si/sau a produselor de protectie a plantelor;
  • Achizitionarea de utilaje cu un consum redus de energie, precum si alte investitii care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
  • Investitii legate de utilizarea solutiilor digitale si de agricultura de precizie;
  • Achizitia de echipamante de irigatii atat pentru infiintarea si/sau modernizare in cadrul fermei (doar simple achizitii care nu implica lucrari de constructii-montaj);
  • Achizitionarea de tehnologii (knowhow), patente si licente;
  • Achizitionarea de software.
Atentie!

Pentru investitiile in sistemele de irigatii este necesara indeplinirea unor principale conditii:
a) in urma evaluarii ex-ante, investitia asigura posibile economii de apa de minimum 10%
b) in cazul in care investitia afecteaza corpuri de apa subterana sau de suprafata care au fost identificate ca nesatisfacatoare in planul corespunzator de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apa, este realizata o reducere efectiva a utilizarii apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau in conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competenta (daca este cazul), care sa contribuie la atingerea starii bune a acelor corpuri de apa.

SUNT INTERESAT DE programul pentru achizitia utilajelor agricole pentru sectorul vegetal

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank