Cluj-Napoca

Strada Colinei nr. 20 Bl C, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PNDR 4.2a - Procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

Termen lansare: -

VALOARE FINANTARE

INTENSITATE FINANTARE
50%
BENEFICIARI ELIGIBILI

1. Intreprinderi micro și mici –  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

·  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care acopera tot lantul alimentar;
·  900.000 euro pentru investitiile care acopera tot lantul alimentar (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare);

2. Intreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara adepasi:

· 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc laun lant alimentar integrat; 
· 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc total un lantalimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, procesare sicomercializare).

3. Intreprinderimari -intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

· 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

· 1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lant alimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare).

CHELTUIELI ELIGIBILE

1. infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE 

2. infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare 

3. producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in unitatea proprie 

4. actiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care contin doar actiuni de marketing) 

Investitii in active necorporale:

1. organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului 

2. achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului 

3. achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a  proiectului

CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

SUNT INTERESAT DE PNDR 4.2a - Procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank