Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

DR - 16 - Investitii in sectorul legume si/sau cartofi

VALOARE FINANTARE
 • Maxim 2.000.000 euro/proiect cu exceptia acelor proiecte care propun simpla achizitie de utilaje si echipamente agricole a caror valoare este de maximum 300.000 euro/proiect, respectiv de maximum 500.000 euro/proiect in cazul utilajelor pentru cartofi achizitionate de formele asociative.
INTENSITATE FINANTARE
65%
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice;
 • Cooperative agricole si societatile cooperative care reprezinta interesele membrilor fermieri;
 • Grupuri si organizatii de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare si recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.
INVESTITII ELIGIBILE
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea exploatatiilor de legume/cartofi, inclusiv prin investitii in spatii protejate si dotarea tehnica a fermelor cu utilaje agricole, remorci si semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricola) specifice legumiculturii si cartofilor;
 • Echipamente si sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum si alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca si componenta secundara;
  Infiintarea si/sau modernizarea echipamentelor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, doar ca o componenta secundara a proiectului;
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor de conditionare si/sau depozitare;
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotarile aferente, doar ca o componenta secundara a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • Infiintarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatatie, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;
 • Producerea si utilizarea energiei (electrice si/sau termice) din surse regenerabile (solara, eoliana geotermala, aerotermala, hidrotermala etc.), ca o componenta secundara a unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu fara ca solicitantul sa fie prosumator;
ATENTIE !
 • Investitii care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componenta secundara a proiectului), legate de:
 • imbunatatirea eficientei energetice a constructiilor in care se desfasoara o activitate eligibila in cadrul interventie;
  achizitionarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum si alte investitii care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
  investitii in economia circulara precum:
  a. producerea si utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei (ex. din deseuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultura, produse secundare si subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
  b. obtinerea de fertilizanti organici din valorificarea biomasei (ex. din deseuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultura, produse secundare si subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
 • Utilizarea solutiilor digitale la nivel de ferma;
 • Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari, ca o componenta secundara a proiectului.

Investitii in active necorporale pentru:

 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului;
 • Marketingul produselor obtinute etc.
SUNT INTERESAT DE DR - 16 - INVESTITII IN SECTORUL LEGUME SI/SAU CARTOFI

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank