Cluj-Napoca

Strada Colinei nr. 20 Bl C, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PNDR 4.1a - Investitii in exploatatii pomicole

Termen lansare: 30 octombrie 2015

VALOARE FINANTARE

0 – 2.000.000 euro

INTENSITATE FINANTARE
BENEFICIARI ELIGIBILI

Reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare,sisteme deprotectie pentru grindina si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor

Infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sistemede sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie;

Infiintarea de pepiniere pentru producerea de materialde inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.

Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelorde depozitare, conditionare,si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusive unitati de procesare mobile.

Atentie! Produseledepozitate, condiționate, ambalate trebuie sa provina majoritar din exploatatiaproprie.

Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/utilajesi echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv. (Atentie! Este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.)

Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte, respectiv:

o            Autocisterne

o            Autoizoterme

o            Rulote și autorulote alimentare

Amenajarea, constructia, dotarea spatiilor de desfacere din cadrul exploatatiei si alte activitati de marketing (autorulote, dozatoare(automate) de sucuri naturale si alte produse din sectorul pomicol, infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea  propriilor produse, etichetarea – crearea conceptului); Infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea  propriilor produse si etichetarea – crearea conceptului se va face in limita a 5000 de euro.

Investitii care vizeaza imbunatatirea performantelor demediu ale exploatatiilor pomicole (cresterea eficientei energetice a cladirilor, anveloparea cladirilor, achizitionarea de instalatii de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatatiei);

Imprejmuirea suprafetelor pe care se realizeazainvestitia si drumuri de exploatare;

Completarea golurilor cu puieti in plantatiile de pomisi arbusti (replantare); Procentul de puieti inlocuiti va fi prevazut in proiectul de plantare (infiintare si/sau reconversie) avizat de un institutpomicol sau de o statiune pomicola din zona,insa nu poate depasi 5%.

Conformarea  cu standardeleUniunii Europene, in cazul mentionat in art. 17 (5), din Reg.1305/2013;

Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cula art 45 (2) (d) din Reg.1305/2013;

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului

Cheltuielile de consiliere si pentru managementulproiectului

Nu sunt eligibile:

Achizitia de cladiri;

 Constructia si modernizarea locuintei;

Achizitia de drepturi de productie agricola, dedrepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma;

Obtinerea de bauturi alcoolice

Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente„second hand”;

Cheltuielile generate de investitii care nu seadreseaza speciilor pomicole eligibile conform  anexei I aferente Sub programului Tematic Pomicol

Cheltuielile cu intretinerea plantatiilor;

Cheltuielile cu achizitia de cap tractor

Cheltuieli efectuate inainte de  semnareacontractului de finantare a proiectului cu exceptia, costurilor generaledefinite la art. 45, alin 2 literac) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot firealizate inainte de depunerea cererii de finantare si cu exceptia cheltuielilor necesare implementarii proiectelor care presupun si infiintare/reconversie plantatii pomicole in cadrul sM 4.1a care pot fi realizate dupa depunerea cererii de finantare, conform art. 60 (2) din R1305/2014;

Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentruuz personal si pentru transport persoane;

Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dubleifinantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;

Cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin(3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume:

– dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare lagranturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventiipentru comisioanele de garantare;

– achizitionarea de terenuri neconstruite si construite

– taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului incare aceasta nu se poate recupera in temeiul legislaiei naionale privind TVA-ul si a prevederilor specific pentru instrumente financiare;

– incazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele deleasing,cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor,cheltuielilegenerale si cheltuielile de asigurare.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Dimensiunea economică a exploataţiei agricoletrebuie să fie de minimum 8.000 euro SO!

CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

SUNT INTERESAT DE PNDR 4.1a - Investitii in exploatatii pomicole

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank