Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

DR - 15 - Investitii in exploatatiile pomicole

VALOARE FINANTARE
 • Maxim 1.500.000 euro/proiect, cu exceptia acelor proiecte care propun achizitia de utilaje si echipamente agricole a caror valoare este de maximum 300.000 euro/proiect.
INTENSITATE FINANTARE

65%

BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Fermieri cu exceptia persoanelor fizice;
 • Cooperative agricole si societatile cooperative agricole care reprezinta interesele membrilor fermieri;
 • Grupuri si organizatii de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare si recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.
INVESTITII ELIGIBILE
 • Investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole, modernizarea parcului de masini si utilaje agricole inclusiv remorci si semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricola);
 • Echipamente si sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum si alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca si componenta secundara;
 • Infiintarea/modernizarea facilitatilor aferente asigurarii igienei si biosecuritatii la nivel de ferma;
 • Investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor;
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor de conditionare si/sau depozitare;
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotarile aferente, doar ca o componenta secundara a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • Infiintarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatatie, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;
 • Producerea si utilizarea energiei (electrice si/sau termice) din surse regenerabile (solara, eoliana geotermala, aerotermala, hidrotermala etc.), ca o componenta secundara a unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu fara ca solicitantul sa fie prosumator;
ATENTIE !

Investitii care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componenta secundara a proiectului), legate de:

 • imbunatatirea eficientei energetice a constructiilor in care se desfasoara o activitate eligibila in cadrul interventie;
 • achizitionarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum si alte investitii care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • investitii in economia circulara precum:
 1. producerea si utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei (ex. din deseuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultura, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
 2. obtinerea de fertilizanti organici din valorificarea biomasei (ex. din deseuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultura, produse secundare si subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;

Investitii legate de utilizarea solutiilor digitale la nivel de ferma;

 • Infiintarea si/sau modernizarea echipamentelor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, doar ca o componenta secundara a proiectului;
 • Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari, doar ca o componenta secundara a proiectului;

Cheltuielile aferente implementarii proiectelor care presupun infiintarea/reconversia plantatiilor pomicole aferente acestei masuri sunt eligibile inainte de semnarea contractului de finantare, dar dupa depunerea cererii de finantare si pot fi decontate dupa contractare.

Investitii in active necorporale pentru:

 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului;
 • Marketingul produselor obtinute, etc.
SUNT INTERESAT DE dr - 15 - INVESTITII IN EXPLOATATIILE POMICOLE

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank