Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

DR - 14 - Investitii in fermele de mici dimensiuni

VALOARE FINANTARE

Maxim 50.000 euro

INTENSITATE FINANTARE

85%

BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice. Sunt vizate fermele mici, definite ca fiind exploatatii agricole cu o dimensiune economica intre 4.000 SO si 11.999 SO. In cazul exploatatiilor zootehnice de crestere a animalelor din rasele autohtone sunt eligibile exploatatiile cu dimensiunea economica de minimum 2.000 SO.
CHELTUIELI ELIGIBILE
 • Construirea, modernizarea sau amenajarea constructiilor cu destinatie agricola sau necesare in ferma;
 • Amenajarea facilitatilor de gestionare adecvata a gunoiului de grajd;
 • Investitiile in unitatile de conditionare ai/sau depozitare si/sau procesare;
 • Achizitionarea de masini agricole specializate si echipamente noi;
 • Asigurarea accesului la utilitati in cadrul exploatatiei agricole;
 • Adoptarea solutiilor digitale care sa permita aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor si factorilor de productie;
 • Infiintarea si/sau modernizarea echipamentelor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, doar ca o componenta secundara a proiectului;
 • Echipamente si instalatii noi pentru energie din surse regenerabile(ca o componenta secundara a proiectului);
 • Obtinerea de fertilizanti organici din valorificarea biomasei;
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor de conditionare si/sau depozitare, procesare de la nivelul de fermei;
 • Achizitionarea de tehnologii (knowhow), patente si licente;
 • Achizitionarea de software.
Atentie!
 • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica cuprinsa intre 4.000 și 11.999 SO, respectiv 2.000 si 11.999 SO pentru fermele zootehnice populate cu rase autohtone;
 • Solicitantul prezinta un plan de afaceri in care prezinta situatia exploatatiei si obiectivele pe 3 ani;
 • Solicitantul va figura in sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finantare, cu forma de desfasurare a activitatii economice cu care solicita sprijin prin prezenta interventie;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;
 • Investitiile in procesarea de la nivelul fermei, inclusiv dotarile aferente, vor reprezenta o componenta secundara a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • In cazul in care proiectul prevede investitii in echipamente de irigatii la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar daca, indeplinesc conditiile specificate in art 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul ca:

a) investitia asigura posibile economii de apa de minimum10% si

b) in cazul in care investitia afecteaza corpuri de apa subterana sau de suprafata care au fost identificate ca nesatisfacatoare in planul corespunzator de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apa, este realizata o reducere efectiva a utilizarii apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau in conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competenta (daca este cazul), care sa contribuie la atingerea starii bune a acelor corpuri de apa”.

SUNT INTERESAT DE programul destinat investitiilor in fermele mici

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank