Cluj-Napoca

Strada Colinei nr. 20 Bl C, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PNDR 4.1 - Investitii in exploatatii agricole - sesiune deschisa!

Termen lansare: 28 aprilie 2016

VALOARE FINANTARE

500.001-1.500.000 euro

INTENSITATE FINANTARE
BENEFICIARI ELIGIBILI

 –          Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate 
 –          Cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole) 
 –          Grup de producatori conform OG nr. 37/2005 

Intensitatea finantarii:  
 1. Ferme cu dimensiunea economica pana la 500.000 SO:
 Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50%, maxim 90% incazul:
 –          Investitiilorrealizate de tineri fermieri 
 –          Proiectelorintegrate
 –          Operatiunilor sprijinitein cadrul PEI 
 2. Ferme cu dimensiunea economica peste 500.000 SO: 
 Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 30%, maxim 50% incazul:
 –          Proiectelor integrate
 –          Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI 
 –          Investitii carese confrunta cu constrangeri naturale 
 3. Cooperative si grupuri de producatori Rata maxima sprijinului public nerambursabil 50% , maxim 90% in cazul:
 –          Investitiilorcollective si a proiectelor integrate ( +20%) 
–           Operatiunilorsprijinite in cadrul PEI
 –          Exploatatiiecologice 

 Valoarea finantarii: 
 1) Ferme cu dimensiunea economica pana la 500.000 SO: 
–   in cazul proiectelor care prevad achizitții simple – max. 500.000 euro,respectiv 100.000 euro pentru fermele mici; 
–  in cazul proiectelor care prevad construcții- montaj – max. 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate(sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic; 
–  in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate -max 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

 2) Ferme cu dimensiunea economica peste 500.000 SO: 
– in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – max 500.000 euro; 
– in cazul proiectelor care prevad constructii- montaj – max 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv max 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) și sectorul zootehnic; 
–  in cazul proiectelor care prevad crearea de lanțuri alimentare integrate – max 2.000.000 euro; 
3) Cooperative si grupuri de producatori max 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei;

CHELTUIELI ELIGIBILE
 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati;
 • Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv;
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusive remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv:
  –  Autocisterne,
  –  Autoizoterme,
  –  Mijloace de transport animale/ pasari/ albine
 • Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu condtia ca materialul de plantare sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014‐2018):
  –  Infiintare de plantatii pentru struguri de masa, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor;
  –  Inlocuirea plantatiilor pentru struguri de masa, inclusiv costuri pentru defrisare, material de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor;
  –  Contributia in natura in cazul infiintarii/inlocuirii plantatiilor de struguri de masa este eligibila cu respectarea art 69 din R nr. 1303/2013
 • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri 
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci;
 • Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor

Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii ‐ montaj si in limita a 5% pentruproiectele care prevad investitii in achizitii simple. Procentul ce poate fi acordat se stabileste in functie de tipul si de complexitatea proiectului.

CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

Atentie!

Nu sunt eligibili:

 • Exploatatiile cu dimensiune de sub 8.000 SO;
SUNT INTERESAT DE PNDR 4.1 - Investitii in exploatatii agricole - sesiune deschisa!

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank