Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

FONDUL PENTRU MODERNIZARE - Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare

VALOARE FINANTARE

500.000.000 euro defalcat astfel:

 • Pentru proiecte cu capacitati instalate mai mari de 1 MW (energie eoliana si solara): 200.000.000 euro;
 • Pentru proiecte cu capacitati instalate mai mici de 1 MW (inclusiv) (energie eoliana si solara): 300.000.000 euro;
 • 20 milioane euro/intreprindere, pe proiect de investitii;
INTENSITATE FINANTARE
100%
BENEFICIARI ELIGIBILI

Microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, intreprinderi mari din sectorul agricol si industria alimentara care au ca activitate principala sau secundara producerea energiei electrica (CAEN 3511 – Productia de energiei electrica) (cel tarziu la momentul contractarii trebuie să fie autorizata activitatea codului CAEN 3511 ca si activitate principala sau secundara).

Localizare:

 • Urban si rural;

Eligibilitatea solicitantilor:

 • Microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii;

 • Intreprinderi mari;

 • Intreprinderi nou infiintate;

 • Solicitantul va trebui sa aiba ca activitate inscrisa in Statutul societatii, intre altele, activitatea afererentă codului CAEN 3511 – Productia de energie electrica;

 • Societatea nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate”;

 • Solicitantul îndeplineste criteriul privind indicatorii de solvabilitate (care trebuie sa fie mai mic de 7,5 în ultimul exercitiu financiar);

 • Activitatea economica (codul CAEN) pentru care se solicita finantare este eligibila;

 • Terenul si/sau cladirile sunt libere de sarcini.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

Prezenta schema este bazata pe o procedura de ofertare concurentiala care se aplica pentru proiectele care vizeaza:

 1. Realizarea capacitatilor noi de producere de energie electrice din surse solare (sub 1 MW inclusiv si peste 1 MW);
 2. Realizarea capacitatii noi de producere de energie electrica din surse eoliene (sub 1 MW inclusiv si peste 1 MW);

 

Categorii de cheltuieli indicative:

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
 • Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala;

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

 • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • Cheltuieli cu plata dirigintilor de santier

Cheltuieli pentru investitia de baza

 • Cheltuieli pentru constructii si instalatii;
 • Cheltuieli cu dotarile (utilaje, echipamente cu si fara montaj, dotari);
 • Cheltuieli cu active necorporale;

Cheltuieli cu organizarea de santier

 • Cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier;
 • Cheltuieli conexe organizarii de santier;

Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

 • Cheltuieli pentru pregatirea personalului de exploatare
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

 

ATENTIE!
 • Pentru energie solară:  
 • 1.000.000euro/MW pentru capacitati instalate mai mici de 1MW inclusiv;
 • 500.000 euro/MW pentru capacitati instalate mai mari de 1MW.
SUNT INTERESAT DE PROGRAMUL PENTRU MODERNIZARE

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank