Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

DR - 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii

VALOARE FINANTARE
 • Maxim 1.500.000 euro/proiect
INTENSITATE FINANTARE

100%

BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Organizatii ale utilizatorilor de apa infiintate in conformitate cu legislatia in vigoare 
INVESTITII ELIGIBILE

Modernizarea infrastructurii de irigatii (statii de punere sub presiune si reteaua aferenta), a cladirilor aferente statiilor de punere sub presiune si/sau racordarea la utilitati, montarea sistemelor de contorizare a apei, montarea de echipamente pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, aerotermala, geotermala, hidrotermala, etc.), ca parte componenta a proiectului, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu, precum si investitiile care vor viza utilizarea apei recuperate ca sursa alternativa de alimentare cu apa, numai daca furnizarea si utilizarea acestei ape sunt in conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European si al Consiliului si legislatia nationala aplicabila in domeniu.

ATENTIE !

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul sa faca dovada detinerii terenului/activului fizic aferent investitiei, iar in cazul in care terenul se afla in proprietatea statului/unitatilor administrativ teritoriale, sa prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investitiei;
 • Sistemul de irigatii prevazut prin proiect trebuie sa fie racordat la o infrastructura principala functionala sau sa faca dovada existentei sursei de apa;
 • Sunt respectate conditiile specificate in art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021;
 • La nivelul proiectului, este demonstrat faptul ca:
  a) in urma evaluarii ex-ante, investitia asigura posibile economii de apa de minimum 8%
  si
  b) in cazul in care investitia afecteaza corpuri de apa subterana sau de suprafata care au fost identificate ca nesatisfacatoare in planul corespunzator de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apa, este realizata o reducere efectiva a utilizarii apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau in conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competenta (daca este cazul), care sa contribuie la atingerea starii bune a acelor corpuri de apa.
SUNT INTERESAT DE dr - 25 - INVESTITII IN modernizarea infrastructurii de irigatii

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank