Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

DR - 24 - Investitii in tehnologii forestiere care imbunatatesc rezilienta si valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere

VALOARE FINANTARE
  • Valoarea maxima a sprijinului pentru operatori economici este de 500.000 euro.
  • Valoarea maxima a sprijinului pentru ocoale silvice este de 250.000 euro.
  • Beneficiarii ocoale silvice, in calitate de operatori economici, pot solicita in plus si sprijinul aferent acestora.
INTENSITATE FINANTARE

65%

BENEFICIARI ELIGIBILI
  • Operatorii economici atestati/reatestati pentru activitatea de exploatare forestiera de catre Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera (denumiti in cadrul interventiei operatori economici), cu exceptia operatorilor economici din structura Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si 
  • Ocoalele silvice de regim autorizate de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura (denumite in cadrul interventiei ocoale silvice).
INVESTITII ELIGIBILE

a) Achizitia de echipamente/utilaje noi pentru colectarea si sortarea, incarcarea, manipularea lemnului in santierele de exploatare (tractoare specializate, tractoare articulate, tractor forwarder, funiculare, incarcatoare, cap procesor, semiremorci, etc.),
b) Achizitia de echipamente noi pentru efectuarea lucrarilor de conducere si ingrijire a arboretelor (motounelte, motoferastraie, tractoare specializate, etc.),
c) Achizitia de utilaje noi pentru tocarea lemnului,
d) Echipamente de management al riscului (pentru monitorizarea si prevenirea incendiilor si monitorizarea, prevenirea si combaterea bolilor si insectelor daunatoare) sau pentru monitorizarea managementului forestier (ex. camere supraveghere, senzori de miscare/sunet, etc.),
e) Achizitionarea sau utilizarea unor programe informatice pentru gestionarea echipamentelor/utilajelor achizitionate si/sau gestionarea proceselor de exploatare, transport si depozitare a materialului lemnos.
Operatorii economici sunt eligibili pentru investitiile precizate la lit. a), c) si e).
Ocoalele silvice sunt eligibile pentru investitiile precizate la lit. b), c) si d), cu exceptia cazurilor in care acestea sunt atestate/reatestate ca operatori economici pentru activitatea de exploatare forestiera, caz in care sunt eligibile pentru toate categoriile de investitii precizate.ATENTIE !

Conditii de eligibilitate:

  • Beneficiarii ocoale silvice trebuie sa aiba in administrare si/sau sa asigure servicii silvice cel putin/pentru cel putin 2.000 de ha de teren forestier pentru care este/sunt in vigoare un amenajament/amenajamente silvice (amenajamentul se considera a fi in vigoare dupa ce a fost avizat procesul verbal al conferintei a II-a de amenajare),
  • Solicitantii operatori economici, la momentul depunerii aplicatiei de accesare a interventiei, trebuie sa demonstreze ca au efectuat lucrari de exploatari forestiere in ultimul an pentru cel putin 30% din capacitatea atestata,
  • Achizitia de echipamente de tipul funicularelor este eligibila numai solicitantilor care au efectuat lucrari de exploatari forestiere in anul premergator depunerii aplicatiei de accesare a interventiei
SUNT INTERESAT DE dr - 24 - INVESTITII IN tehnologii forestiere care imbunatatesc rezilienta si valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank