Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

DR - 23 - Investitii pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare si produse transformate, altele decat cele prevazute in Anexa 1 a Tratatului de Functionare a Uniunii Europene

VALOARE FINANTARE
 • Valoarea sprijinului va fi de maximum 10.000.000 euro/proiect pentru investitii de infiintare in sectorul panificatie. 
 • Valoarea sprijinului va fi de maximum 3.000.000 euro/proiect pentru celelalte tipuri de investitii
INTENSITATE FINANTARE

Intre 30% – 60% in functie de judet

BENEFICIARI ELIGIBILI

IMM-uri conform Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, intreprinderi mari.

INVESTITII ELIGIBILE
 • Infiintarea/ dezvoltarea de capacitati de procesare a produselor agricole (extinderea capacitatii de productie, diversificarea activitatii, diversificarea productiei, schimbare fundamentala);
 • Infiintarea/dezvoltarea de capacitati de conditionare, depozitare a materiei prime procesate/produsului finit rezultat din procesare, ca o componenta secundara a proiectului;
 • Infiintarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, ca o componenta secundara a proiectului;
 • Investitii care contribuie la reducerea emisiilor de GES, ca parte componenta secundara a proiectului de investitii, legate de:
  producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, aerotermala, geotermala, hidrotermala, etc), exclusiv pentru consumul propriu, in conditiile respectarii prevederilor specifice in domeniul producerii energiei din surse regenerabile;
  eficienta energetica a cladirilor in care se desfasoara o activitate eligibila in cadrul interventiei, in conditiile in care investitia nu poate exista de sine statator si se inscrie in definitia investitiei initiale conform Reg. GBER
  In cazul proiectelor care prevad, ca o componenta secundara, investitii de producere si utilizare a energiei din surse regenerabile si/sau investitii in eficienta energetica a cladirilor, solicitantul va identifica in mod distinct investitiile care au ca scop producerea de energie din surse regenerabile si/sau investitiile de crestere a eficientei energetice a cladirilor.
 • Investitii legate de utilizarea solutiilor digitale in conditionare, procesare, marketing si management, necesare pentru desfasurarea activitatii vizate prin proiect;
 • Investitii in active necorporale, in legatura cu investitiile in active corporale precizate, pentru:
 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului;
 • Marketingul produselor obtinute, etc.
ATENTIE !

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei; 
 • Solicitantul nu este considerat „intreprindere in dificultate”; 
 • Solicitantul nu face subiectul unui ordin de recuperare inca neexecutat in urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna sau in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta; 
 • Solicitantul confirma ca, in cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare catre unitatea in care urmeaza sa aiba loc investitia initiala pentru care se solicita ajutorul si ofera un angajament ca nu va face acest lucru pentru o perioada de pana la doi ani dupa finalizarea investitiei initiale pentru care se solicita ajutorul; 
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice; 
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale in vigoare aplicabila proiectului; 
 • Sprijinul va fi limitat la investitii in sectoarele de activitate economica eligibile precizate la nivel de cod CAEN in anexa dedicata, in scopul procesarii produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE) si obtinerii de produse non-Anexa I; 
 • Investitia propusa prin proiect trebuie sa se incadreze in tipul de investitie eligibila corelata cu tipul de intreprindere, zona de dezvoltare regionala in care este amplasata investitia si intensitatea sprijinului; 
 • Prin investitia propusa solicitantul demonstreaza ca sunt indeplinite conditiile privind efectul stimulativ. 
 • Investitiile care intra sub incidenta ajutorului regional si care se incadreaza in definitia ”investitiei initiale” conform Reg. nr. 651/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv investitiile legate de eficienta energetica a cladirilor care nu pot exista de sine statator si care reprezinta componenta secundara a proiectului, vor respecta prevederile art. 14 GBER (Regulamentul general de exceptare pe categorii), precum si celelalte prevederi aplicabile ajutorului de stat in domeniul vizat; 
 • Investitiile legate de producerea si utilizarea energiei regenerabile, ca parte secundara a proiectului, trebuie sa respecte prevederile art. 41 din GBER, precum si prevederile legislative in domeniul energiei regenerabile;
SUNT INTERESAT DE dr - 23 -

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank