Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

DR- 22 - Investitii in conditionarea, depozitarea si procesarea produselor agricole si pomicole

VALOARE FINANTARE
 • Valoarea sprijinului public nerambursabil pentru proiectele de investitii de modernizare va fi de maximum 3 mil. euro/proiect.
 • Valoarea sprijinului public nerambursabil pentru proiectele de investitii de infiintare care isi propun cel putin investitii de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morarit, ulei si nutreturi combinate, va fi de maximum 10 mil. euro/proiect. Pentru toate celelalte investitii de infiintare sprijinul va fi de maximum 7 mil. euro.

INTENSITATE FINANTARE

65%

BENEFICIARI ELIGIBILI

Forme asociative cu roleconomic:

 • Cooperative agricole si societati cooperative, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare;
 • Grupuri si organizatii de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare si recunoscute de MADR.
 • Alti operatori economici care se incadreaza in:IMM-uri conform Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, intreprinderi mari inclusiv fermieri care se incadreaza in statutul de IMM/intreprindere mare

INVESTITII ELIGIBILE
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea infrastructurii de conditionare, depozitare si/sau procesare a produselor agricole si pomicole; 
 • Infiintarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, ca o componenta secundara a proiectului; 
 • Investitii care contribuie la reducerea emisiilor de GES, ca parte componenta secundara a proiectului de investitii, legate de:
        producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, aerotermala, geotermala, hidrotermala etc.), exclusiv pentru consum propriu, fara ca solicitantul sa fie prosumator;
       imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor in care se desfasoara o activitate eligibila in cadrul interventiei ;
      achizitionarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum si alte investitii care contribuie la reducerea emisiilor de GES. 
 • Investitii in economia circulara, ca parte componenta secundara a proiectului de investitii, (destinate exclusiv consumului propriu), legate de:
     producerea si utilizarea energiei din valorificarea biomasei (inclusiv din deseuri alimentare rezultate in urma procesarii produselor zootehnice, vegetale si pomicole);
    prelucrarea deseurilor alimentare destinate recuperarii si a subproduselor in biocomponente, cum ar fi bioprodusele destinate consumului animal, etc;
     achizitionarea de echipamente pentru reutilizarea ambalajelor in propriul proces tehnologic. 
 • Investitii legate de utilizarea solutiilor digitale in conditionare, procesare, marketing si management, ca parte componenta secundara a proiectului, necesare pentru desfasurarea activitatii vizate prin proiect; 
 • Imbunatatirea controlului intern al calitatii, ca parte secundara a proiectului; 
 • Conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare.

 

Investitii in active necorporale pentru: 

 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului; 

 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului; 

 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului; 

 • Marketingul produselor obtinute, etc.

ATENTIE !

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei;
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice;
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale in vigoare aplicabila proiectului;
 • Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole si pomicole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I.
SUNT INTERESAT DE dr - 22 - INVESTITII in conditionarea, depozitarea si procesarea produselor agricole si pomicole

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank