Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

DR - 20 - Investitii in sectorul zootehnic

VALOARE FINANTARE
 • 2.000.000 euro/proiect, iar in cazul proiectelor care isi propun exclusiv simpla achizitie de utilaje si echipamente agricole , valoarea maxima a sprijinului public va fi de 300 000 euro/proiect.
INTENSITATE FINANTARE

65%

BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Fermieri cu exceptia persoanelor fizice;
 • Cooperative agricole si societatile cooperative agricole care reprezinta interesele membrilor fermieri;
 • Grupuri si organizatii de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare si recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.
INVESTITII ELIGIBILE

In cadrul acestei interventii sunt vizate investitii corporale legate de: 

 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea adaposturilor de animale, inclusiv a facilitatilor necesare pregatirii si/sau distribuirii hranei animalelor din exploatatie, a cailor de acces, utilitatilor si racordarilor necesare exploatatiilor zootehnice; 
 • Dotarea cu utilaje agricole inclusiv remorci si semiremorci tehnologice specializate pentru activitatea agricola, inclusiv utilajele agricole necesare asigurarii bazei furajere; 
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor de conditionare si/sau depozitare; 
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotarile aferente, doar ca o componenta secundara a proiectului (din punct de vedere financiar); 
 • Infiintarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatatie, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole, doar ca o componenta secundara a proiectului; 
 • Infiintarea/modernizarea facilitatilor aferente asigurarii igienei si biosecuritatii la nivel de ferma; 
 • Infiintarea si/sau modernizarea echipamentelor pentru irigatii in cadrul fermei, pentru culturile furajere, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, doar ca o componenta secundara a proiectului; 
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spatiilor/unitatilor/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei; 
 • Investitii in instalatii si/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejectiilor de origine animala; 
 • Investitii necesare reproductiei (ex statii de incubare, facilitati de recoltare, testare si conservare material seminal etc); 
 • Investitii de producerea si utilizarea energiei (electrice si/sau termice) din surse regenerabile (solara, eoliana geotermala, aerotermala, hidrotermala etc.), ca o componenta secundara a unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu fara ca solicitantul sa fie prosumator; 
 • Investitii care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componenta secundara a proiectului), legate de:
  imbunatatirea eficientei energetice a constructiilor in care se desfasoara o activitate eligibila in cadrul interventiei;
  achizitionarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum si alte investitii care contribuie la reducerea emisiilor de GES; 
 • Investitii in economia circulara precum:
  producerea si utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei (ex. din deseuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultura, produse secundare si subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
  obtinerea de fertilizanti organici din valorificarea biomasei (ex. din deseuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultura, produse secundare si subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;

  Investitii legate de utilizarea solutiilor digitale.

ATENTIE !

Investitii in active necorporale pentru:

 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului;
 • Marketingul produselor obtinute, etc.
SUNT INTERESAT DE dr - 20 - INVESTITII IN sectorul zootehnic

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank