Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

DR - 18 - Investitii in floricultura, plante medicinale si aromatice

VALOARE FINANTARE
 • 100.000 euro/proiect
INTENSITATE FINANTARE

65%

BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Fermieri cu exceptia persoanelor fizice;
 • Cooperative agricole si societatile cooperative agricole care reprezinta interesele membrilor fermieri;
 • Grupuri si organizatii de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare si recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.
INVESTITII ELIGIBILE

Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea exploatatiilor specializate in cultura de flori, plante ornamentale, plante medicinale si plante aromatice, atat pentru culturile in camp cat si pentru culturile in spatii protejate, dupa caz;

 • Dotarea tehnica a fermelor cu utilaje agricole, inclusiv remorci si semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricola) specifice florilor, plantelor aromatice, medicinale si ornamentale atat pentru culturile in camp cat si pentru culturile in spatii protejate, dupa caz;
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor de conditionare si/sau depozitare;
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotarile aferente, doar ca o componenta secundara a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • Infiintarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatatie, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;
 • Infiintarea si/sau modernizarea echipamentelor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, doar ca o componenta secundara a proiectului;
 • Instalatii si/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea eficienta a ingrasamintelor si/sau a produselor de protectia plantelor;
 • Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, geotermala, aerotermala, hidrotermala etc.) ca o componenta secundara a unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu fara ca solicitantul sa fie prosumator;
 • Investitii in agricultura de precizie si/sau legate de utilizarea solutiilor digitale;
 • Investitii care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componenta secundara a proiectului), legate de:
      a. imbunatatirea eficientei energetice a constructiilor in care se desfasoara o activitate eligibila in cadrul interventie;
     b. achizitionarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum si alte investitii care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
     c. investitii in economia circulara precum:
  producerea si utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei (ex. din deseuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultura, produse secundare si subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
  obtinerea de fertilizanti organici din valorificarea biomasei (ex. din deseuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultura, produse secundare si subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
  Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari, ca o componenta secundara a proiectului;
ATENTIE !

Investitii in active necorporale pentru:

 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului;
 • Marketingul produselor obtinute, etc
SUNT INTERESAT DE dr - 18 - INVESTITII IN floricultura, plante medicinale si aromatice

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank