Cluj-Napoca

Strada Colinei nr. 20 Bl C, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

Comert 2017 - Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

Termen lansare: 15 aprilie 2017

VALOARE FINANTARE

0-200.000 euro

INTENSITATE FINANTARE
90%
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat de cel putin 3 luni la data completarii on-line a planului de investitii atat pentru sediul social, cat si pentru punctele de lucru la care solicita finantarea.
 • Vechime cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data completarii on-line a planului de investitii
CHELTUIELI ELIGIBILE
 • achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea proiectului cu componenta nerambursabila cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.);
 • achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • achizitionare de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
 • achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • achizitionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;
 • achizitionarea de electro si motostivuitoare;
 • investitiile in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • achizitionarea de mijloace de transport marfa (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare) sau microbus transport persoane, in legatura directa cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza Programul;
 • certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor, in conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calitatii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de  mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al sigurantei alimentelor); OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale), simplu sau integrat;
 • realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;
 • achiziţionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse  regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare 13.  promovarea on line a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, pe suport hartie si pe suport electronic;
 • participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare, participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena necesare in activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program (singura activitate/cheltuiala eligibila care poate fi efectuata inainte de semnarea contractului de finantare.
CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

Atentie!
 • furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, inregistrate sa-si desfasoare activitatea in Romania, avand ca activitate principala si autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70;
 • furnizorii de servicii de consultanta nu pot avea si calitatea de aplicanti in cadrul prezentului Program;
 • beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie bunurile achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 3 ani, si sa cesioneze toate drepturile pe care le va dobandi in temeiul asigurarii catre acestea;
 • decontarea se face intr-o singura transa pentru toate activitatile;
 • nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici care au primit,cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscaliprecedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 euro.
SUNT INTERESAT DE Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank