Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PR VEST - Apel 1 productie - Sprijin pentru microintreprinderi

VALOARE FINANTARE
 • Valoare minima 30.000 euro
 • Valoare maxima 200.000 euro (*Pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare).
 • Valoare maxima 60.000 euro (*Pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mici de 30% din cifra de afaceri sau cei care nu au obținut venituri din codul CAEN relevant în anul anterior depunerii cererii de finanțare)
INTENSITATE FINANTARE
 • 83% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru microîntreprinderile care au sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare în județul Arad,
 • 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru microîntreprinderile care au sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare în județele Hunedoara sau Caraș-Severin,
 • 76% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru microîntreprinderile care au sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare în județul Timiș.
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Microintreprinderi din regiunea Vest din mediul urban.
 • A se verifica lista codurilor CAEN de mai jos.
CHELTUIELI ELIGIBILE
 • Construirea/modernizarea/extinderea spațiilor de producție, de tip construcție industrială, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI.
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică.
 • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, în procent de minim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – reciclare deșeuri, etc.
 • Investiții în active necorporale: procese manageriale, de producție, programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea microîntreprinderii, eligibile în limita a maxim 15 % din valoarea totală eligibilă a investiției.
 • Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, prin participarea solicitantului de finanțare, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant, eligibile în limita a maxim 15% din valoarea totală eligibilă a investiției.
 • Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice eligibile în limita a maxim 5% din valoarea totală eligibilă a investiției.
CRITERII DE SELECTIE
Atentie!
 • Perioada de implementare a activitatilor proiectului, dupa semnarea contractului de finantare este de maxim 14 luni.
SUNT INTERESAT DE Programul PENTRU SPRIJINIREA MICROINTREPRINDERILOR

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank