Sursa imagine © Zoransimin | Dreamstime.com

genția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate
de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO
Nord-Vest), a publicat  joi, 6 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru
apelul de proiecte PRNV/2023/521/1 – Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T.

Solicitanți eligibili:

 • Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) Județ definite conform
  prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
  modificările și completările ulterioare;
 • Parteneriate între:
  • UAT Județ(e) și Municipiu(i) reședință de județ/ Municipiu(i)/ Oraș(e)/ Comună(e);
  • Două sau mai multe UAT Județ.

Alocarea financiară este de 105.147.059,00 euro.

Activități principale ce pot fi finanțate în mod independent în cadrul proiectelor aferente acestui apel constau în:

 • Lucrări de modernizare și reabilitare, pentru îmbunătățirea
  parametrilor relevanți – siguranță rutieră, portanță etc. a drumurilor
  judeţene existente (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți –
  aflate în domeniul public) care asigură conectivitatea directă (drumuri
  județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate
  direct) sau indirectă (drumuri județene/trasee legate de rețea prin
  intermediul unui drum național modernizat) cu rețeaua rutieră și cu
  nodurile TEN-T, și activități complementare;
 • Lucrări de construire a unor noi segmente de drum județean pentru
  conectarea la autostrăzi sau drumuri expres aflate pe reţeaua TEN-T, și
  activități complementare
 • Lucrări de construirea/extinderea/modernizarea variantelor
  ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din reţeaua
  secundară de transport, care asigură conectivitatea, directă sau
  indirectă cu reţeaua rutieră și nodurile TEN-T, și activități
  complementare;
 • Lucrări de construire/ modernizare/ reabilitare/extindere de
  pasaje/noduri rutiere exclusiv pentru a asigura conectivitatea la
  reţeaua TEN-T și construirea pasarelelor pietonale, dacă acestea sunt
  amplasate pe traseul drumului județean propus spre modernizare și
  reabilitare și activități complementare;
 • Lucrări de construire a unor noi drumuri de legătură cu statut de
  drum judeţean care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu
  reţeaua rutieră și cu nodurile TEN-T și activități complementare;
 • Achiziționarea și instalarea unor stații de alimentare cu combustibili alternativi, activitate aferentă COMPONENTEI DE TIP 2.

Activități secundare care pot fi finanțate integrat
prin prezentul apel doar în cadrul proiectelor care includ cel puțin o
activitate principală din cele de mai sus, în caz contrar proiectele vor
fi respinse de la finanţare:

 • construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru
  creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de
  viteză – inclusiv marcaje rezonatoare);
 • construirea/modernizarea de stații și alveole pentru transport public de pe traseul drumului județean;
 • construirea/modernizarea de alveole destinate staționării
  automobilelor pe perioada încărcăriii/reîncărcării cu combustibili
  alternativi de pe traseul drumului județean;
 • realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști;
 • realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport;
 • asigurarea de parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți;
 • măsuri de asigurare a conectivității laterale pentru speciile de
  carnivore mari, ungulate sălbatice, dar și amfibieni, reptile sau
  mamifere mici;
 • implementarea de soluții de digitalizare;
 • realizarea acceselor la proprietățile aflate de o parte și de alta în lungul drumului județean.

Apelul de proiecte este competitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 1 august 2023, ora 10:00 – 31 ianuarie 2024, ora 23:59.

Descarcă documentele

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *