Standarde internationale

Standarde internationale
    Pe o piaţă concurenţială este foarte importantă diferenţierea pe baza caracteristicilor a produselor şi serviciilor. Înacest mod şansele de succes aparţin tot mai mult companiilor care îşidovedesc eficienţa prin implementarea unui sistem de management cucertificare care va permite obţinerea siguranţei şi calităţii. Mai mult,tot mai multe licitaţii au specificat obligaţia participanţilor de aavea standade implementate şi certificare.

    Fondurile nerambursabile sunt destinate şi acestui domeniu,venind în ajutorul oricărei societăţi pentru a-şi putea implementa şi certifica unul din următoarele sisteme de management:
managementul calităţii (ISO 9001), managementul mediului (ISO 14001), securitatea informaţională (ISO 27001), securitatea ocupaţională (OHSAS), sau alte sisteme/certificate valabile şi acceptate la nivel internaţional.
 
    O cerere de finanţare în domeniul introducerii unor astfel de sisteme de management, standarde internaţionale cuprindeactivităţi, precum analiza situaţiei întreprinderii, instruirea angajaţilor, achiziţia utilajelor sau echipamentelor care reprezintă onecesitate pentru sistemul de management şi certificarea propriu-zisă conform standardelor stipulate.

De reţinut!
  • Puteţi solicita finanţare nerambursabilă pentru:management al calităţii (ISO 9001), management al mediului (ISO 14001),securitatea informaţională (ISO 27001), securitate ocupaţională(OHSAS), sau alte sisteme, certificate valabile şi acceptate la nivelinternaţional;
  • Nu se admit recertificările;
  • Se admit cheltuielile aferente implementării,certificării sistemelor de management, şi toate activităţile şi achiziţiile anexe care sunt necesare pentru implementarea şi menţinerea acestor sisteme;
  •  Proiectele asigură şi finanţarea activităţilor anexe, precum instruirea angajaţilor, consultanţă specializată,consultanţă pentru managementul proiectului.