Protectia mediului

Protectia mediului

UE aplică unele dintre cele mai avansate standarde de protecţie a mediului din lume, elaborate de-a lungul anilor pentru a soluţiona o multitudine de aspecte. Priorităţile zilei sunt lupta împotriva schimbărilor climatice, conservarea biodiversităţii, reducerea problemelor de sănătate cauzate de poluare şi utilizarea mai responsabilă a resurselor natural. Atingerea acestor obiective prezintă un dublu avantaj: nu numai că protejăm mediul, ci contribuim şi la creşterea economică prin încurajarea inovării şi a spiritului antreprenorial. Această prioritizare se reflectă şi în programele europene de finanţare nerambursabilă, deoarece emisiile generate de cele mai mari instalaţii industriale reprezintă o parte considerabilă din totalul emisiilor principalilor poluanţi atmosferici cu efecte importante asupra mediului, respectiv din emisiile în apă şi sol, cărora li se adaugă deşeurile generate dar şi consumul de energie.

Obiectivele specifice ale proiectelor de mediu:
  • Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată;
  • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric;
  • Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi în 2015.
  • Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000.
  • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

Proiectele care au ca obiectiv în special protecţia mediului sunt adresate în primul rând autorităţilor publice şi ONG-urilor. Sunt proiecte avantajoase, care nu necesită contribuţie proprie, sau necesită contribuţie proprie într-un procent scăzut, şi al căror obiectiv nu poate fi corelat cu activităţi generatoare de profit. Pentru sectorul generator de profit, adică pentru mediul de afaceri există proiecte de finanţare nerambursabilă care vizează teme legate de eficientizarea energetică a producţiei, reciclarea sau tratarea deşeurilor rămase din fluxul tehnologic.

De reţinut!
  • Proiectele trebuie să respecte politica de mediu a Uniunii Europene;
  • Studiile de fezabilitate depuse în dosarul de finanţare trebuie să cuprindă studii întocmite de experţi în domeniul protecţiei mediului.