Inscrie-te in Start-Up Nation Romania 2018!

Start Up Nation Romania 2018 este o linie de finantare destinata solicitantilor* care doresc sa realizeze o investitie de mici dimensiuni printr-o societate nou infiintata.
* Actionarii nu trebuie sa fi detinut parti sociale din capitalul altei societati care a mai desfasurat activitati pe acelasi cod CAEN in ultimii 2 ani de zile.

Termen de lansare estimativ: aprilie 2018
Finantare: 200.000 lei
Procent finantare: 100% nerambursabil
Activitati eligibile: productie, servicii si comert
Cheltuieli eligibile: active corporale si necorporale, cheltuieli aferente inchirierii spatiilor de lucru, cheltuieli salariale, cheltuieli cu consultanta privind elaborarea si implementarea proiectului, cheltuieli cu realizarea paginilor web, TVA pentru firmele neinregistrate in scopuri de TVA

Oferim:
- evaluarea gratuita a eligiblitatii si a sanselor de castig ale proiectului
- servicii complete de elaborare si inregistrare a proiectului
- servicii complete de implementare a proiectului: asistenta la semnarea acordului de finantare, realizare dosare achizitii, realizare si depunere cereri de rambursare, decontarea sumelor aferente proiectului
- garantia privind forma proiectului, detalii aici.

Ne rezervam dreptul de a nu elabora proiecte care nu au sanse sa intre la finantare.

Ce ne recomanda?
- Experienta in domeniul finantarilor nerambursabile de peste 6 ani
- Procentul de succes de 100% al proiectelor elaborate de echipa noastra pe Start-Up Nation 2017
- Proiectele implementate cu succes pe parcursul a 6 ani de zile pe linii cu finantare europeana sau de la bugetul de stat


Beneficiari eligibili:
- microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii infiintate conform Legii nr.31/1990 dupa data de 30.01.2017
-  au sediul social și punctele de lucru în mediul urban și în regiuni mai puțin dezvoltate  - inclusiv regiunea Bucuresti-Ilfov


Cheltuieli eligibile:
Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile inclusiv TVA (TVA e cheltuiala ce se poate deduce prin proiect DOAR pentru societatile neplatitoare de TVA) aferente achizitionării de corporale și/sau necorporale:
- Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare 
- Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale 
- Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea planului de afaceri; 
- Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele de amortizare 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale 
- Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
- Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii
- Cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Decontarea se face într-o singură tranșă pentru valoarea chiriei aferente de la momentul semnării contractului pînă la momentul depunerii cererii de plată; 
- Cheltuieli salariale pe durata implementarii proiectului;
- Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, în limita maximă a 10000 lei
- Achiziționarea de active necorporale referitoare la software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
- Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult e 8000 lei) - această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare)
Cheltuieli neeligibile
- Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii contractului de finanţare, nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor reprezentând consultanța pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului. 
- Bunuri second hand/achizitionate in leasing