Consultanta de succes

Consideram consultanță de succes serviciile pe care ABS Consulting are capacitatea să le ofere în mod complet trecând prin următorii pași:

Consultanță gratuită înainte de semnarea contractului
Identificarea oportunităților de finanțare
Alegerea formei optime de colaborare
Elaborarea cererilor de finanțare
Soluționarea evenimentelor neprevăzute apărute pe perioada evaluării proiectului
Implementarea proiectelor câștigătoare
Consultanță gratuită înainte de semnarea contractului
Oferim servicii de consultanță gratuită înainte de semnarea unui contract cu scopul identificării oportunităților de finanțare partenerilor noștri în funcție de domeniul de interes, posibilitățile realiste și gradul de eligibilitate.
 

Identificarea oportunităților de finanțare  
Pe durata contractului, oferim servicii de monitorizare a oportunităților de finanțare nerambursabilă personalizate în funcție de necesitățile, posibilitățile și specificul firmei.

Alegerea formei optime de colaborare
În funcție de cerințele și necesitățile partenerului, oferim pachete de servicii diferențiate în funcție de durata colaborării și/sau complexitatea și valoarea proiectelor identificate.

Elaborarea cererilor de finanțare
În funcție de forma de colaborare aleasă elaborăm un anumit număr de cereri de finanțare. Specialiștii noștri se ocupă de elaborarea cererilor de finanțare șia anexelor aferente: planuri de afaceri, studii de fezabilitate, memorii justificative, alte anexe necesare documentației, precum și de depunerea proiectelelor la instituțiile abilitate.

Soluționarea evenimentelor neprevăzute  apărute pe perioada evaluării proiectului  
Pe toată perioada evaluării proiectului, oferim consultanță specializată și asistență pentru rezolvarea evenimentelor neprevăzute și realizarea eventualelor modificări/ clarificări de documente la solicitarea instituțiilor abilitate.

Implementarea proiectelor câștigătoare
Implementarea sau managementul proiectelor câștigătoare este o activitate foarte importantă, reprezentând activitatea de a duce la bun sfârșit proiectul prin obținerea finanțării. Aceast serviciu necestită specialiști cu experiență si cunoștințe variate pe care consultanții noștri le dețin:
 
- abilități de planificare
 - organizare și rapiditate în reacții și acțiuni
 - experiență în implementarea proiectelor de finanțare nerambursabilă
 - cunoștințe și experință tehnice îndomenii variate
 - cunoașterea legislației naționale și comunitare în domeniulfinanțărilor nerambursabile
 - experiență semnificativă în domeniul achizițiilor publice
 - experință în colaborarea cu instituțiile publice implicate
 - nu în ultimul rând versatilitate în relația cu partenerii


În funcție de forma de colaborare aleasă de parteneri, specialiștii noștri acordă asistență tehnică pe perioada implementării proiectului:
 - Asistenţă la semnarea contractului de finanţare;
  - Consultanță privind publicitatea proiectului în conformitate cu normele impuse de legislația in domeniu
  - Elaborarea calendarului proiectului;
  - Elaborarea dosarelor de achiziţii;
  - Întocmirea documentaţiei de atribuire;
  - Consultanţă în şedinţele de deschidere și evaluare;
 - Consultanţă în soluţionarea contestaţiilor;
  - Întocmirea documentelor specifice către Autoritatea de Management;
  - Realizarea dosarelor de rambursare a sumelor nerambursabiile pentru recuperarea cheltuielilor eligibile;
  - Realizarea dosarelor de plăți
  - Realizarea rapoartelor pe durata implementării.