Laboratoare de incercari si etalonari

Laboratoare de incercari si etalonari
Proiectele privind dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor existente se finanţează cheltuieli privind:

a) dotarea laboratorului: achiziţionarea şi instalarea de instrumente, echipamente şi aparatură de laborator pentru determinări specifice produselor şi activităţilor realizate, inclusiv echipamente IT şi programe informatice specifice, achiziţionarea de mobilier specific laboratoarelor inclusiv hote, nişe şi/sau instalaţii de climatizare,cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziţionate;

b) modernizarea laboratorului: compartimentări cu materiale uşoare în spaţii existente, tencuieli interioare,zugrăveli, placări cu gresie şi faianţă, izolaţii inclusiv tâmplărie termoizolatoare , climatizare, instalaţiiinterioare şi/sau reţele locale aferente funcţionării laboratorului (apă, aer,gaze, electricitate, căldură);

c) cheltuieli pentru obţinerea de acorduri, avize,autorizaţii;

d)conformarea cu cerinţele standardului SR EN ISO 17025:2005, în cazul în care se doreşte acreditarea laboratorului, tariful mapei cu documente, evaluarea preliminară a documentaţiei, audit de preevaluare, audit pentru acreditare, acordarea certificatului de acreditare sau extinderea acreditării în baza contractului încheiat cu organismul de acreditare dacă este cazul.