Energie

Energie

Un domeniu nou şi important, susţinut prin finanţări nerambursabile este cel al proiectelor legate de producerea energiei din resurse regenerabile. Aici finanţarea nerambursabilă poate fi acordată pentru solicitanţii care vor să facă investiţii în domeniul energetic, mai ales pentru a crea unităţi de producţie a energiei electrice. Energia creată poate fi folosită pentru propriul consum, dar în acelaşi timp este obligatoriu ca unitatea să fie racordată la sistemele naţionale.

Proiectele pot viza resurse variate: solară, eoliană, hidroenergie, bioenergie, etc.
La fel de importante sunt şi proiectele care au ca scop reducerea cheltuielilor de productie a energiei. Firmele pot economisi valori mari prin reabilitarea/modernizarea liniilor tehnologice, implementante la standarde europene.

Obiectivele specifice ale proiectelor de mediu:
  • Reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară (în principal combustibili fosili) şi îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare;
  • Protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor şi infrastructurii pentru producţia de energie electrică/termică;
  • Crearea a noi locuri de muncă în diferite zone ale ţării prin realizarea/ modernizarea capacităţilor de producere a energiei din surse neconvenţionale;
  • Crearea posibilităţii de introducere în circuitul economic a unor zone izolate, care va conduce, de asemenea, la creşterea numărului de locuri de muncă;
  • Implicarea mai activă a mediului de afaceri (companiilor private din ţară şi din străinătate), precum şi a autorităţilor publice locale şi centrale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.
De reţinut!
  • Proiectele trebuie să respecte politica de mediu a Uniunii Europene;
  • Eficientizarea energetică trebuie să aibă rezultate clare, măsurabile, cuantificabile;
  • Noile unităţi de producere a energiei din resurse regenerabile pe lângă consumul propriu trebuie racordate şi la sistemele naţionale;
  • Studiile de fezabilitate depuse în dosarul de finanţare trebuie să cuprindă studii întocmite de experţi în domeniul energetic;