Cluj-Napoca

Strada Colinei nr. 20 Bl C, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

PNDR 6.2 - SPRIJIN PENTRU INFIINTARE DE ACTIVITATI NEAGRICOLE IN ZONE RURALE

Termen lansare: 01 iunie 2017

VALOARE FINANTARE

0-200.000 euro

INTENSITATE FINANTARE
100%
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Sprijinul se acorda pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri.Toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusiv capital de lucru și capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea in bune conditii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

  Sub-masura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” are ca scop in special, crearea de noi activitati neagricole pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural.

  Submasura vizeaza:

  -diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de micro-intreprinderisi intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor sicrearea de locuri de munca in spatiul rural;

  – incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale.

   

CHELTUIELI ELIGIBILE

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul submasurii sunt:

 a)Activitați de producție (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie și carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, activitați de prelucrare a produselor lemnoase, industrie metalurgica, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente, fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasa- ex.: fabricare de peleți);

b)Activitați meșteșugarești (ex: activitați de artizanat și alte activitați tradiționale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);

c)Activitați turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publica);

d) Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice,consultanța, contabilitate, juridice, audit, servicii in tehnologia informației și servicii informatice, servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

CRITERII DE SELECTIE

Descarca grila de punctaj

SUNT INTERESAT DE PNDR 6.2 - SPRIJIN PENTRU INFIINTARE DE ACTIVITATI NEAGRICOLE IN ZONE RURALE

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank